Anneloes van Hunnik
Nieuws

Algemene beschouwingen van de fractievoorzitter

Op 14 juli behandelden de Provinciale Staten de kadernota. Daarin worden de hoofdlijnen vastgesteld voor de begroting. Het is het belangrijkste debat van het...

20 jul 2021

Lees meer
een bonte specht en twee zwaluwen in een boom
Nieuws

Versterk de Zuid-Hollandse ecosystemen

Wie dieren wil beschermen kijkt niet alleen naar de dieren zelf, maar vooral ook naar de omgeving waarin die dieren leven. Daarom wil GroenLinks dat de...

08 jul 2021

Lees meer
Natuurgebied Meijendel
Nieuws

Meer actie tegen stikstof

De Provincie moet meer actie ondernemen om stikstofuitstoot te verminderen, vindt Statenlid Robert Klumpes (GroenLinks). Daarvoor pleit hij op woensdag 7 juli...

07 jul 2021

Lees meer
Armine Stepanyan
Nieuws

GroenLinks en SP pleiten voor transparantie in relaties tussen Shell en provincie Zuid-Holland

GroenLinks en SP hebben om opheldering gevraagd over de manier waarop de provincie Zuid-Holland omgaat met het journalistieke onderzoeksproject Shell papers.

30 jun 2021

Lees meer
Robert Klumpes, met op de achtergrond een landkaart van Zuid-Holland
Nieuws

Warmtenet moet klimaatdoelen dienen

De Provincie Zuid-Holland heeft besloten subsidie te verstrekken voor de komst van regionaal warmtetransportnetwerk Warmtelinq, zodat warmte vanuit de...

25 jun 2021

Lees meer
Windmolen
Nieuws

GroenLinks en PvdA: Laat omwonenden meeprofiteren van zonneparken en windmolens”

PvdA en GroenLinks willen ontwikkelaars van zonneparken en windmolens verplichten om de omwonenden tijdig te betrekken bij hun plannen. Daarnaast moeten...

15 jun 2021

Lees meer
Haringvliet natuurgebied
Nieuws

GroenLinks Zuid-Holland stelt vragen over vervuiling in Spuimond-West

Onlangs kreeg GroenLinks een document in handen waaruit blijkt dat sprake is van vervuiling in het natuurgebied Spuimond-West. De fractie ontving dit rapport...

08 jun 2021

Lees meer
handen op elkaar
Nieuws

Zaterdag 29 mei vond de digitale Provinciale Ledenvergadering plaats.

Tijdens deze PLV is een aantal kascommissie-leden voorgedragen en hebben een aantal enthousiaste bestuursleden zich herkiesbaar gesteld.

30 mei 2021

Lees meer
Nol van Gerven met op de achtergrond het zilverkleurige dak van Rotterdam Centraal
Nieuws

Maak trein-, bus en metrokaartjes tijdelijk goedkoper

GroenLinks Zuid-Holland hoopt dat steeds meer mensen gebruik gaan maken van het openbaar vervoer, zodra dat weer mogelijk is.

12 mei 2021

Lees meer
Robert Klumpes, met op de achtergrond een landkaart van Zuid-Holland
Nieuws

Laat zien hoe het gaat met klimaatadaptatie in Zuid-Holland

GroenLinks wil dat de Provincie duidelijk laat zien wat de vooruitgang is met klimaatadaptatie in Zuid-Holland. Klimaatadaptatie houdt in dat we onze omgeving...

28 apr 2021

Lees meer
Nol van Gerven
Nieuws

Extra OV-verbinding tussen Noord en Zuid biedt kansen voor Rotterdamse regio

GroenLinks Zuid-Holland zet in op beter openbaar vervoer in de Rotterdamse regio. Daarbij is het hoog tijd dat een extra verbinding wordt aangelegd tussen Noord...

16 apr 2021

Lees meer
Tekening van Erasmusvaart
Nieuws

Erasmusvaart: voorsorteren en integraal aanpakken

Stortbuien, hittestress in verstedelijkte gebieden en watertekort. De verwachting is dat we de komende jaren steeds vaker te maken krijgen met extremer weer...

14 apr 2021

Lees meer