Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Luchtfoto van tramlijn met fietspad ernaast
Vervoer

Betaalbaar en Schoon Vervoer

GroenLinks wil dat iedereen zich betaalbaar en duurzaam kan vervoeren. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om met de bus of de trein te reizen, ook voor mensen...

Lees meer
Luchtfoto van woonwijk
Wonen

Betaalbaar wonen

In Zuid-Holland strijden we voor voldoende betaalbare woningen. Daarbij sparen we de natuur door zo veel mogelijk binnenstedelijk te bouwen. Iedereen in Zuid...

Lees meer
Luchtfoto van zonneveld naast rivier
Duurzaamheid

Zuid-Holland Duurzaam

GroenLinks wil dat de Zuid-Holland de duurzaamste provincie van Nederland wordt. We zorgen er voor dat we minder energie gebruiken en dat energie wordt opgewekt...

Lees meer
Luchtfoto van water met in de verte huizen, blauwe lucht
Gezondheid

Gezond

GroenLinks wil dat Zuid-Holland een gezondere plek wordt. Dat doen we door de vervuiling van water en lucht door fabrieken aan te pakken. Ook zorgen we ervoor...

Lees meer
Luchtfoto van waterlandschap met 1 huisje
Groen

Groen

GroenLinks wil dat de natuur in Zuid-Holland weer de ruimte krijgt. We zorgen ervoor dat het Natuurnetwerk Nederland ook in Zuid-Holland verder wordt aangelegd...

Lees meer
Luchfoto van een boerderij met zonnepanelen op het dak van de stal
Klimaatverandering

Klimaat

Wij zien het klimaatakkoord van Parijs als een stap in de goede richting. Maar we willen die doelen scherper stellen en eerder bereiken.

Lees meer
Luchtfoto van recreatiegebied met wandelpaden en speeltuintjes
Inclusie

Open en Sociaal

GroenLinks staat voor een open, ontspannen en bruisende provincie. Zuid-Holland is van alle inwoners. De kracht van de samenleving is de diversiteit en de...

Lees meer
Luchtfoto van een meer met ballenlijn en steigers
Verkiezingen

Verkiezingsprogramma 2023-2027

GroenLinks heeft grote ambities voor de provincie Zuid-Holland. We willen echte verandering voor elkaar krijgen. GroenLinks Zuid-Holland heeft haalbare dromen...

Lees meer