Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

bus.png
Vervoer

Betaalbaar & schoon vervoer

GroenLinks wil dat iedereen zich betaalbaar en duurzaam kan vervoeren. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om met de bus of de trein te reizen, ook voor mensen...

Lees meer
wonen.jpg
Wonen

Betaalbaar wonen

In Zuid-Holland zorgen we voor voldoende betaalbare woningen. Daarbij sparen we de natuur door zo veel mogelijk binnenstedelijk te bouwen. Iedereen in Zuid...

Lees meer
duurzaamheid
Klimaatverandering

Duurzaam hier en nu

Wij zien het klimaatakkoord van Parijs als een stap in de goede richting maar willen, gesteund door wetenschappelijk onderzoek, die doelen scherper stellen en...

Lees meer
Programma ZH 2019.PNG
Verkiezingen

Verkiezingsprogramma 2019

Zuid-Holland. Druk, dichtbevolkt en dynamisch. Een gebied waar we met z’n allen veel verschillende dingen willen. Wonen, werken, ondernemen, maar ook reizen en...

Lees meer
duurzaamheid.jpg
Duurzaamheid

Zuid-Holland Duurzaam

GroenLinks wil dat de Zuid-Holland de duurzaamste provincie van Nederland wordt. We zorgen er voor dat we minder energie gebruiken en dat energie wordt opgewekt...

Lees meer
Beweging en gezondheid.jpg
Gezondheid

Zuid-Holland gezond

GroenLinks wil dat Zuid-Holland een gezondere plek wordt. Dat doen we door de vervuiling van water en lucht door fabrieken aan te pakken. Ook zorgen we ervoor...

Lees meer
Groen blijft groen
Groen

Zuid-Holland Groen

GroenLinks wil dat de natuur in Zuid-Holland weer de ruimte krijgt. We zorgen ervoor dat het Natuurnetwerk Nederland ook in Zuid-Holland verder wordt aangelegd...

Lees meer
sociaal.jpg
Inclusie

Zuid-Holland Open en Sociaal

GroenLinks staat voor een open, ontspannen en bruisende provincie. Zuid-Holland is er voor alle inwoners. De kracht van de samenleving is de diversiteit en de...

Lees meer