Nieuws

Stop de woningnood in Zuid-Holland!

Een dak boven je hoofd. Dat is één van de belangrijkste voorwaarden voor een gelukkig leven. Een plek waar je veilig bent en waar je je thuis voelt. Helaas is het voor veel inwoners van Zuid-Holland steeds moeilijker om een geschikte woning te vinden. Vooral als mensen niet zo veel verdienen. Wachttijden lopen op tot boven de 10 jaar!

Lees verder

Gaswinning Spijkenisse moet van tafel!

Minister Wiebes van Economische Zaken en klimaat stelt een nieuwe aardgasput bij Spijkenisse Oost voor. Provinciale Staten hebben aangegeven tegen gaswinning in Zuid-Holland te zijn. GroenLinks Zuid-Holland heeft aan het college gevraagd om een zienswijze in te dienen tegen gaswinning. In een zienswijze kan worden aangegeven waarom de provincie het oneens is met het plan. Gedeputeerde Bom heeft toegezegd namens de provincie een zienswijze in te zullen dienen bij het ministerie.

 

Lees verder

Lijsttrekkerskandidaten Provinciale Statenverkiezingen bekend

Menno Siljee, Armine Stepanyan, Anneloes van Hunnik, Berend Potjer

Vandaag presenteert GroenLinks Zuid-Holland de kandidaten voor het lijsttrekkerschap voor de verkiezingen van de Provinciale Staten op 20 maart 2019. Vier kandidaten zullen de komende weken campagne voeren, waarna de leden in een referendum uitmaken wie onze lijsttrekker zal worden bij deze verkiezingen.

Lees verder

Duinpolderweg moddert door

GroenLinks is teleurgesteld in het besluit van provinciale staten om nog niet te stoppen met de Duinpolderweg. Deze weg kan in zowel Noord-Holland als in Zuid-Holland op weinig enthousiasme rekenen. De hoorzitting op 7 september trok zoveel belangstelling dat het een marathonzitting werd. De insprekers trokken van leer tegen de weg en ook tijdens de Statenvergadering vandaag waren er busladingen met tegenstanders aanwezig. Desondanks besloot een kleine meerderheid de plannen voor deze weg verder uit te werken.

Lees verder

GroenLinks stemt tegen plan Zwethof

De gemeenteraad van Zoeterwoude heeft op 7 september besloten 40 luxe woningen te bouwen in de Zwethof. Dit terwijl de Provinciale Staten van Zuid-Holland als bevoegd gezag tegen deze plannen heeft gestemd. Volgens een meerderheid van de Staten past het plan niet in de kaders van het ruimtelijk beleid: zo weinig mogelijk bouwen in de kostbare groene ruimte en focus op het bouwen van voldoende sociale huur- en koopwoningen, waar een groot tekort aan is.

Lees verder