Nieuws

GroenLinks Zuid-Holland stelt vragen over de ontheffing zwanen te doden

Naar aanleiding van een artikel in het tijdschrift 'Nieuwe Revu' en schokkende beelden in EenVandaag, heeft er binnen de Provinciale Staten een belangrijk debat plaatsgevonden over de ongewenste mishandeling van zwanen. Naar aanleiding van dit debat, heeft het college een aantal toezeggingen gedaan. Hierop hebben de fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren vragen gesteld.

Lees verder

GroenLinks wil weten hoe Zuid-Holland de luchtkwaliteit gaat verbeteren

GroenLinks is blij met de uitspraak van de Rechtbank in Den Haag waarin de rechter de Staat der Nederlanden opdraagt om meer te doen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ook in Zuid-Holland is de luchtkwaliteit op diverse plekken niet goed. GroenLinks Zuid-Holland wil daarom van het college van Gedeputeerde Staten weten wat Zuid-Holland gaat doen om de luchtkwaliteit, conform de uitspraak van de rechter, binnen de wettelijk grenzen te krijgen.

Lees verder

GroenLinks: neem geen risico en zet in op dubbelspoor in plaats van Bentwoudlaan 

De provincie loopt een financieel risico van honderden miljoenen als de aanleg van dubbelspoor tussen Utrecht en Leiden te lang duurt. GroenLinks vraagt de provincie dan ook zich niet meer te laten afleiden door wilde wegenplannen in het Groene Hart voordat het dubbelspoor is gerealiseerd. Ook voor het oplossen van de verkeersproblemen dat beter, omdat de Bentwoudlaan leidt tot extra druk op het wegennet in het Groene Hart en dubbelspoor die druk juist verminderd.

Lees verder

GroenLinks geschrokken van Chemours gif in drinkwater Dunea

GroenLinks is ervan geschrokken dat GenX nu ook al in het drinkwater van Den Haag, Zoetermeer en Leiden is aangetroffen en vraagt de provincie Zuid-Holland de lozing van GenX snel te beëindigen. GroenLinks wil dat de provincie ook de lozing van andere gifstoffen aanpakt.

GroenLinks Statenlid Berend Potjer: “Ik ben ervan geschrokken dat GenX zo snel na de lozing in Dordrecht al de drinkwaterwinning aan de andere kant van de provincie heeft bereikt. Ik woon zelf ook in Den Haag en maak mij nu wel zorgen over de veiligheid van mijn drinkwater. Het is dan wel verdund, maar GenX is onnatuurlijke stof die niet afbreekt. Je krijgt het niet weg, maar zo lang de lozingen doorgaan komt er wel steeds meer bij. Het drinkwater wordt dus steeds giftiger en het is alleen een kwestie van tijd voor de normen overschreden worden.”

7 oktober PLV + themabijeenkomst circulaire economie

Op zaterdag 7 oktober organiseert GroenLinks Zuid-Holland weer een Provinciale Ledenvergadering, zet hem alvast in je agenda!

Precieze tijd en locatie volgen nog. 

Naast het bestuurlijke deel van de vergadering zal er natuurlijk aandacht zijn voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. We zullen de dag afsluiten een interessante themabijeenkomst over circulaire economie. 

 

Pagina's