Nieuws

GroenLinks stemt tegen plan Zwethof

De gemeenteraad van Zoeterwoude heeft op 7 september besloten 40 luxe woningen te bouwen in de Zwethof. Dit terwijl de Provinciale Staten van Zuid-Holland als bevoegd gezag tegen deze plannen heeft gestemd. Volgens een meerderheid van de Staten past het plan niet in de kaders van het ruimtelijk beleid: zo weinig mogelijk bouwen in de kostbare groene ruimte en focus op het bouwen van voldoende sociale huur- en koopwoningen, waar een groot tekort aan is.

Lees verder

GroenLinks en PvdA blij met goedkopere bus

Vorig weekeinde heeft zich in stilte een revolutie voltrokken in het Zuid-Hollandse openbaar vervoer. In plaats van duurder werd het openbaar vervoer voor het eerst deze eeuw goedkoper. In Zuid-Holland Noord (de regio Leiden, Alphen, Gouda) en Zuid-Holland (Hoekse Waard en Goeree Overflakkee) is de kilometerprijs verlaagd tot de prijs van 2015. Bovendien gaat het de komende jaren niet stijgen. Bij de Drechtsteden is de bedoeling dat de nieuwe vervoerder eind dit jaar ook gelijk tegen een lager tarief gaat rijden.

Lees verder

Voorkom CO2-uitstoot door veenoxidatie!

Verbranding (ofwel: oxidatie) van veenweidegebieden zorgt in Nederland voor 7 Megaton CO2-uitstoot per jaar. Deze CO2-uitstoot komt bovenop de methaan-uitstoot van koeienmest. GroenLinks Zuid-Holland vindt dat de uitstoot van broeikasgassen zoveel als mogelijk zou moeten worden verlaagd en heeft daarom samen met PVDA, PVDD en 50+ vragen gesteld aan het college.

Lees verder

Waterbesparing Zuid-Holland hard nodig

Experts voorspellen dat grote periodes van droogte of juist extreme regenval steeds vaker gaan voorkomen. Daarom heeft de fractie van GroenLinks gevraagd of in Zuid-Holland maatregelen worden genomen om meer water te besparen en op te vangen.

Lees verder

Lijstduwers gezocht!

Structuur visie 2011

Op woensdag 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats. GroenLinks is op zoek naar mensen die op de kandidatenlijst voor die verkiezingen willen staan. Voor de verkiesbare plaatsen zijn er voldoende aanmeldingen, maar we kunnen zeker nog stemkanonnen gebruiken.

Tegelijk vinden er ook verkiezingen voor de waterschappen plaats, ook daarvoor willen we graag GroenLinksers op de lijst! Tot 1-9 kun je je aanmelden bij Water Natuurlijk. Kijk voor jouw regio op https://www.waternatuurlijk.nl/wn-per-waterschap/

Lees verder

Pagina's