Nieuws

Aanleg provinciale snelweg door Groene Hart nog niet zeker

GroenLinks Statenlid Berend Potjer: "Nut en noodzaak zijn nog altijd niet aangetoond"

Zuid-Holland aarzelt over de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan bleek woensdag bij de commissievergadering van Provinciale Statenleden van Zuid-Holland.

Bewoners en deskundigen haalden op deze commissievergadering de onderbouwing van de provincie vakkundig onderuit. De gebruikte cijfers bleken niet te kloppen: 30% van het verkeer in de rapporten blijkt te bestaan uit spookauto’s die in werkelijkheid niet bestaan.

Lees verder

Bestuursleden gezocht!

Het bestuur van GroenLinks Zuid-Holland is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Met de verkiezing voor de Provinciale Staten (2019) in aantocht is het voor GroenLinks Zuid-Holland een dynamische periode, waarin je echt een rol van betekenis kunt spelen. Wij roepen de GroenLinksers uit Zuid-Holland dan ook van harte op om zich kandidaat te stellen voor een van de functies. 

Lees verder

GroenLinks voorstel voor elektrische oplaadpunten na zeven jaar uitgevoerd

GroenLinks Statenlid Berend Potjer en toost met Zuid-Holland gedeputeerden Floor Vermeulen en Jeanette Baljeu op de opening van de oplaadstraat

Vlak voor de kerst opende de provincie officieel de nieuwe laadpunten voor elektrische auto's in de parkeergarage van het Provinciehuis. In 2010 vroegen provinciale staten op initiatief van GroenLinks oplaadpunten voor elektrische auto's en elektrische fietsen te plaatsen in provinciale gebouwen en terreinen. Zeven jaar later heeft het provinciebestuur deze in het provinciehuis gerealiseerd.

Lees verder

Kritiek GroenLinks op uitbreiding veehouderij

Tijdens de statenvergadering van 20 december heeft GroenLinks tegen het voorstel gestemd om aan intensieve veehouderijen in Zuid-Holland 2 hectare extra uitbreidingsruimte te verlenen. GroenLinks heeft grote bezwaren omdat er geen enkele juridische garantie is dat de vrijwillige maatregelen voor duurzaamheid en dierenwelzijn worden vastgesteld en ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Lees verder

Groenlinks en 50PLUS willen debat over Beerput Zuid-Holland

50PLUS en GroenLinks willen de eerstvolgende Statenvergadering een debat over de controle op de petrochemische industrie. De documentaire over falend toezicht en handhaving in “Beerput van Nederland” van 4 december 2017 is hier mede aanleiding voor. “Beerput van Nederland” laat zien hoe ook bij toezicht en handhaving in Zuid-Holland de gezondheid van omwonenden en werknemers en de schone leefomgeving het vaak aflegt tegen de belangen van bedrijven die met giftige ZZS-stoffen werken

Lees verder

Pagina's