Daarbij sparen we de natuur door zo veel mogelijk binnenstedelijk te bouwen. Iedereen in Zuid-Holland heeft iedereen de vrijheid om zich te vestigen waar hij wil. GroenLinks verzet zich tegen discriminatie op basis van de Rotterdamwet of andere ongrondwettelijke maatregelen. We kiezen voor duurzaam bouwen gericht op het besparen van energie en warmte en hergebruik van materialen. Ook zorgen we dat in woonwijken de natuur zo veel mogelijk de ruimte krijgt en dat natuur geïntegreerd is in de bouwplannen.