We zorgen ervoor dat het Natuurnetwerk Nederland ook in Zuid-Holland verder wordt aangelegd. Ook zorgen we ervoor dat de rijkdom aan soorten bloemen, planten en dieren niet kleiner wordt, maar juist groter. Dat doen we door bij het bouwen meer rekening te houden met de natuur. Ook vragen we onze boeren en telers om uitsluitend natuurlijke gewasbeschermers te gebruiken, meer verschillende gewassen te verbouwen en ruimte te maken voor wilde bloemen die insecten aantrekken. De bermen langs onze (water-) wegen maaien we minder om ook daar meer ruimte te geven aan de natuur.