We zorgen er voor dat we minder energie gebruiken en dat energie wordt opgewekt met schone bronnen, zoals wind en zon. We stoppen de wegwerpeconomie. We gaan zuinig om met onze grondstoffen en zorgen dat die zo vaak mogelijk opnieuw gebruikt kunnen worden.