Daarmee helpt een burgerberaad politici bij het nemen van beslissingen over ingewikkelde onderwerpen. Het gaat om een gelote, en daardoor representatieve, groep burgers. Zij worden tijdens het proces door experts geïnformeerd en geadviseerd, overleggen met elkaar en doen daarna een aanbeveling aan de politiek.

Sinan: ’’Steeds meer inwoners haken af en hebben het gevoel dat de politiek er niet meer voor hen is. Het is daarom belangrijk om inwoners beter te betrekken bij besluiten. Omdat deelnemers van een burgerberaad worden geloot, hebben alle inwoners, jong en oud, de kans om mee te denken en oplossingen aan te dragen. Er is een rijkdom aan ideeën, gedachten en achtergronden in onze provincie die wij willen en moeten horen.’’

In de aangenomen motie vragen wij Gedeputeerde Staten om een burgerberaad te organiseren en de uitkomsten hiervan over te nemen. Sinan: ’’Als er niets te beïnvloeden valt voor inwoners, moet je ook geen participatietraject starten. Wij hebben vertrouwen in burgers. De verschillende perspectieven van inwoners zorgen juist voor betere besluiten, die ook breder worden gedragen. Daarom willen wij ons committeren aan de uitkomsten van het burgerberaad. ’’

Sinan - Burgerberaad