In de Provinciale Staten werkt hij aan de energietransitie en natuurinclusieve landbouw. Hij wil dat Zuid-Holland de klimaatdoelen haalt, en hij gelooft dat échte burgerparticipatie daarbij kan helpen. Daarom wil hij een burgerberaad. Dat is een groep van gelote burgers die advies geeft aan Gemeentes, Provincies of het Rijk. Die groep van burgers moet een goede afspiegeling zijn van de bevolking, zodat alle geluiden worden gehoord.

Sinan: “Er is een rijkdom aan ideeën en inzichten in onze samenleving, maar aan de energietransitie werkt nog te vaak één soort mensen: hoog opgeleide consultants en ambtenaren, vaak witte mannen van middelbare leeftijd. Die mensen doen goed werk, maar om dit enorme project te laten slagen hebben we de inzichten nodig van álle Zuid-Hollanders. Man, vrouw, rijk, arm, wit, gekleurd, zwart, dorps, stads, hoogopgeleid of praktisch geschoold, en alles ertussenin. En ik vind het ook belangrijk dat we de lasten én de lusten van de energietransitie samen delen. De zon en de wind zijn van iedereen, dus iedereen mag eigenaar worden van zonnepanelen en windmolens.

Meer weten? Neem contact op met Sinan!

Email:  sinan@glzh.nl