Vlak voor de verkiezingen in maart hebben Sinan Özkaya en Anne Koning afgesproken dat  GroenLinks en PvdA elkaar vast houden bij de aankomende coalitieonderhandelingen in Zuid-Holland. Dat betekent samen in de coalitie of samen in de oppositie. Tijdens deze belangrijke stap in de linkse samenwerking presenteerde we het gezamenlijke plan in zes punten 'Samenwerken voor een links en groen verhaal voor Zuid-Holland'.

Hoe kunnen we elkaar versterken in het Statenwerk? 
Ondertussen is het alweer mei en zijn de coalitieonderhandelingen in volle gang. We nemen we jullie mee in de fase waar de linkse samenwerking nu in zit: Hoe kunnen we elkaar versterken in het Statenwerk?

Hoeveel tijd ben je kwijt aan het Statenlidmaatschap?
Het werk van een statenlid in de Provinciale staten wordt door bijna iedereen gedaan naast een andere baan. Een statenlid besteedt gemiddeld 22,6 uur per week aan het politieke werk. Dat betekent dus vaak dat je lange weken maakt en ook vaak doorwerkt in de avonduren en in het weekend. Zo is het in een gemiddelde week niet gek dat je dertig tot veertig stukken moet lezen om je voor te bereiden op commissievergaderingen en Statenvergaderingen maar denk ook aan werkbezoeken en technische sessies.

"Samenwerken op deze manier scheelt nu al zo veel met de werkdruk, denk ook aan de werkbezoeken die we kunnen verdelen. Bovendien er is ook meer ruimte om langlopende dossiers op te pakken." 
-Marieke Spekreijse (GroenLinks)

Linkse Samenwerking in de Staten
In maart zijn de nieuwe fracties beëdigd en voor zowel de PvdA als GroenLinks geldt dat sommige statenleden terugkeren. Maar voor een aantal van hen is alles nog nieuw en begint de inwerkperiode nu echt goed na de campagnetijd. Met het inwerken merken we meteen al een voordeel van de linkse samenwerking.

"Het is fantastisch om iedereen te leren kennen! Ik zie qua inhoud dezelfde bevlogenheid en expertise."
- Marleen Maat (PvdA)

Praktisch samenwerken
In principe gebeurt het statenwerk op de woensdag, de vergaderdag voor de Statencommissies en Provinciale Staten. In de regel zijn de fractievergaderingen op de maandagavond.

"Samen kan je meer bereiken. Je hebt meer tijd om planning in de gaten te houden en verdieping te zoeken. Het scheelt of je met een grote groep of als kleine groep naar buiten treedt."
-Rosalie Bedijn (PvdA)

De afgelopen weken hebben we vaker gezamenlijk vergaderd. Het scheelt ook dat onze fractiekamers naast elkaar zitten en zo is het makkelijk om even te buurten! Deze en vorige week hebben we voor het eerst samengewerkt aan het voorbereiden van commissievergaderingen. We hebben per fractie duo's opgesteld en zo per onderwerp vooruitgewerkt en de stukken verdeelt.

“Als we samen de commissies voorbereiden kunnen we goed gebruik maken van elkaars kracht. Inhoudelijke expertise, ervaring met campagnes of begrip van financiële stukken: als gezamenlijke groep kunnen we nog beter groen en links beleid waarmaken!”
-Tijmen Lamers (GroenLinks)

Foto in de Statenzaal, je ziet leden van de PvdA en GroenLinks fracties aan het werk in overleg met elkaar. Er worden documenten bekeken en je ziet ze overleggen