Tijmen Lamers is geboren in Voorburg en woont in Leiden. In het dagelijks leven werkt hij als beleids- en programmamedewerker bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Inclusie in de politiek 
Als ervaren campagneleider en bestuurslid is Tijmen lange tijd actief geweest voor GroenLinks Leiden. Hij vindt dat de partij ook buiten verkiezingstijd campagne moet voeren. Tijmen kan mensen goed bij het verhaal van GroenLinks-PvdA betrekken. Ook vindt hij inclusie in de politiek heel belangrijk. Tijmen wil dat er meer naar de stemmen van jongeren geluisterd wordt. Hij zal zich dan ook extra inzetten om jonge mensen uit onze provincie te vertegenwoordigen.

Wonen, circulaire economie en brede welvaart 
Als woordvoerder op de portefeuille volkshuisvesting vindt Tijmen het enorm belangrijk dat we de huizen bouwen die onze inwoners nodig hebben. Meer dan de helft van de inwoners van Zuid-Holland valt onder de sociale-huurgrens, en de woningnood is torenhoog. Die kunnen we alleen oplossen door de juiste woningen te bouwen. Naast volkshuisvesting houdt Tijmen zich bezig met circulaire economie en brede welvaart in Zuid-Holland, om te zorgen dat we zuinig met onze provincie omgaan. Dat zorgt voor een fijne en leefbare provincie voor alle inwoners, met voldoende ruimte voor bedrijvigheid, maar ook voor natuur en schone lucht. 

Werkgroep Burgerakkoord en Participatie
Ook is Tijmen voorzitter van de werkgroep Burgerakkoord en Participatie, die gaat over het proces rondom het afgelopen burgerberaad in Zuid-Holland, toekomstige Burgerberaden en de manier waarop de provincie omgaat met participatie. Daarnaast is hij plaatsvervangend voorzitter van de commissies. 

"GroenLinks-PvdA zet zich in voor woningbouw waarmee we echt onze inwoners helpen. En onze landbouwgrond en natuur beschermen. De wachtlijsten zijn veel te lang. Zorgmedewerkers, alleenstaande ouders en starters; onze inwoners schreeuwen om meer passende woningen. Met het bouwen van dure appartementen en enorme nieuwbouwhuizen lossen we de problemen niet op!"

Dossiers: Volkshuisvesting (commissie BW), Circulaire Economie en Brede Welvaart (commissie EE), Participatie & Burgerberaad, Democratie en Open Overheid (commissies BMM en ER) 

Meer weten? Neem contact op met Tijmen!

E-mail: tf.lamers@pspzh.nl