GroenLinks-PvdA wil dat jij kunt wonen in een huis die je kan betalen. Dat was een van onze belangrijkste verkiezingsbeloften en iets waar we keihard aan werken. 

De afgelopen maanden is Zuid-Holland een aantal keer in het nieuws beland vanwege de onenigheid met de ministerie van Binnenlandse Zaken. We begrijpen dat dit vragen kan oproepen en willen daarom graag duidelijkheid geven over de huidige stand van zaken.  

Waar staan we voor?  

Ons doel dat er tot 2030 100.000 sociale huurwoningen worden gebouwd in Zuid-Holland blijft overeind. Die woningen zijn keihard nodig voor onze inwoners. Die doelstelling is voor de fractie een absolute ondergrens en een van de belangrijkste afspraken in het coalitieakkoord.  

Hoe zorgen we dat die woningen er komen?  

In ons coalitieakkoord hebben we een aantal manieren afgesproken waarmee we zorgen dat er 100.000 sociale huurwoningen worden gebouwd. 

  1.  De provincie neemt in het omgevingsbeleid op dat nieuwe woningplannen op regioniveau 40% sociale huur moeten bevatten. Zo zorgen we voor genoeg betaalbare huizen. En bovendien een eerlijke spreiding over de steden en dorpen. Het percentage van 40% is daarbij een middel om het doel van 100.000 te bereiken en niet een doel op zich. De minister verzet zich tegen deze bevoegdheid van de provincie. 

Het college van Gedeputeerde Staten heeft aangegeven bereid te zijn de 40% los te laten, als er een andere mogelijkheid gevonden wordt die de provincie de mogelijkheid geeft om te sturen op het aantal sociale huurwoningen en de spreiding daarvan. Wij staan achter die boodschap: de 40% is een middel dat we gebruiken om het doel van een betaalbare woning voor Zuid-Hollanders te bereiken. Als daar een alternatief voor is waarbij de provincie regie heeft, kan de fractie daarmee leven.  

  1. Het tweede onderwerp is de 3-hectarekaart. Daarop staan meer dan 100 bouwlocaties groter dan 3 hectare buiten stedelijk gebied. De coalitie heeft afgesproken dat daar deze periode twee locaties aan worden toegevoegd: de Gnephoek en Sliedrecht-Noord. Op die manier voorzien we in de bouwbehoefte, maar beschermen we ook de kwetsbare Zuid-Hollandse natuur, de resterende open ruimte en het boerenland in de provincie. De minister wil meer locaties aan de kaart toevoegen. GroenLinks-PvdA gaat alleen akkoord met dit voorstel als het gaat om locaties die nu al bebouwd zijn, zoals bedrijventerreinen of glastuinbouwgebieden. Op die manier kan er ruimte ontstaan voor wonen, zonder dat het laatste groen, boerenland en open gebied verloren gaat. Ook ondersteunen we het proces waarbij gekeken wordt of locaties die nu op de kaart staan, maar waar niet gebouwd wordt kunnen worden ingeruild voor nieuwe locaties met meer perspectief.  
  2. Op het punt van overprogrammering van woningplannen en de grens van een betaalbare woning past de provincie haar beleid aan zodat het overeen komt met de verlangens van de minister. Daarmee komt de provincie de zorgen van de minister voldoende tegemoet.  

Aan de slag gaan met het oplossen van de woningcrisis

Het uiteindelijke doel om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor de inwoners van Zuid-Holland wordt door alle partijen gedeeld. GroenLinks-PvdA is ervan overtuigd dat het coalitieakkoord daar de juiste stappen voor zet. Het is nu tijd om deze impasse achter ons te laten, en aan de slag te gaan met het oplossen van de woningcrisis.  

In de Media

 "De doelstelling van 100.000 sociale huurwoningen houden we vast, we zijn ervan overtuigd dat we die woningen nodig hebben voor onze inwoners. We komen niet verder als we elkaar alleen brieven blijven sturen, we moeten gaan bouwen. Dus laten we met het ministerie kijken welke instrumenten we dan wél kunnen inzetten om voor die 40 procent te zorgen. Anders is het voor ons niet acceptabel. We zitten met een reden in deze coalitie." 

Lees het artikel in Cowbow HIER (gratis account aanmaken).