Vandaag ontvingen Provinciale Staten van Zuid-Holland een opmerkelijke brief van Minister de Jonge over de woningbouwopgave van Zuid-Holland. In de brief is De Jonge uiterst kritisch over het voornemen van Zuid-Holland om nieuwbouwplannen te toetsen op het aandeel sociale huur. GroenLinks-PvdA vindt de reactie van de minister onbegrijpelijk.  

Het tekort aan betaalbare woningen in de provincie raakt de inwoners van Zuid-Holland hard. Te veel mensen kunnen geen passend thuis vinden. Docenten, verpleegkundigen, buschauffeurs en winkelmedewerkers die steeds minder vaak in de buurt van hun werk kunnen wonen. Het is onacceptabel dat de minister een stokje dreigt te steken voor plannen die onze inwoners een betaalbaar huis kunnen geven.

Statenlid Tijmen Lamers: “GroenLinks-PvdA zet zich in voor woningbouw waarmee echt onze inwoners helpen. En onze landbouwgrond en natuur beschermen. Daarom bouwen we vooral binnenstedelijk, met een stevige focus op betaalbare huurwoningen. Zo kunnen straks onze inwoners een passende woning vinden, in plaats van zich blauw te betalen aan torenhoge huren.”   

De brief van de minister komt nota bene nog geen half jaar na de invoering van de Omgevingswet. Die juist de bevoegdheden van de provincie op dit gebied heeft versterkt. Dat een demissionaire minister de beweegruimte van een missionair provinciebestuur – en daarmee de maatwerkmogelijkheden van alle provinciebesturen – op deze manier dreigt aan te tasten, is volstrekt onacceptabel en ondemocratisch.

 40% sociale huur is de afspraak in Zuid-Holland 

In Zuid-Holland maakt maar liefst 53% van de inwoners op basis van hun inkomen aanspraak op een sociale huurwoning. Maar het aanbod blijft ver achter op de vraag. Honderden of zelfs duizenden reacties op een advertentie voor een sociale huurwoning worden steeds normaler. Voor een gemiddelde koopwoning is inmiddels een inkomen nodig van 100.000 euro. Een eigen huis kopen is dus onhaalbaar geworden voor de gewone Zuid-Hollander. 

GroenLinks-PvdA is dan ook blij met de coalitie-afspraak dat in Zuid-Holland dat er minimaal 100.000 sociale huurwoningen bijkomen en van de nieuwbouw 40% sociaal wordt. Zo werken wij toe naar een provincie waar van alle woningen minimaal 1/3 sociaal is. Een doel waar ook minister De Jonge voor heeft getekend, en wat onze inwoners keihard nodig hebben. 

Minister de Jonge gaat boekje te buiten  

Juist daarom verbaast het GroenLinks-PvdA dat minister De Jonge nu dreigt met juridische maatregelen tegen de provincie. Het coalitieakkoord ‘Krachtig Zuid-Holland' is het resultaat van een onderhandeling waar de minister niet over gaat", aldus GroenLinks-PvdA.

De 40%-norm van Zuid-Holland is volledig in lijn met de plannen van de minister in de nieuwe wet versterking regie volkshuisvesting om snel toe te groeien naar ten minste 30% sociale huur in alle gemeenten. Sterker nog, het is zelfs een noodzakelijke voorwaarde voor het halen van die doelstellingen: de meeste Zuid-Hollandse gemeenten komen bij lange na niet aan 30% sociale huur in de totale woningvoorraad, maar bungelen tussen de 14% en 29%. Een flinke inhaalslag is dus nodig, maar de minister dreigt hier nu een stokje voor te steken.

Statenlid Marleen Maat: “Dat minister De Jonge een provincie terugfluit die werk maakt van de bouw van betaalbare woningen, is onbegrijpelijk. De wooncrisis vraagt om een overheid die niet danst naar de pijpen van projectontwikkelaars, maar staat voor de belangen van haar inwoners.