Er is gedoe tussen het Rijk en de Provincie over het laatste deel van de financiering Aanvalsplan Grutto, een plan wat reeds vier jaar geleden gemaakt is. Volgens een artikel in Trouw is er onenigheid tussen het Rijk en de Provincie over het laatste deel van de financiering. GroenLinks & PvdA Zuid-Holland stellen er vragen over

Onze nationale vogel, de Grutto, wordt bedreigd in het voortbestaan van de soort. 
Het aantal broedparen in Nederland daalde de afgelopen decennia van 100.000 naar ruim 30.000. Het Rijk en de provincies schijnen het al tweeënhalf jaar niet eens te worden over de financiering, waardoor er 68 miljoen euro uit de Europese landbouwpot ongebruikt blijft liggen. Ondertussen blijft het aantal grutto’s dalen. GroenLinks stelt in zowel de Provincies als de Tweede Kamer vragen hierover. In Zuid-Holland deden we dat samen met de PvdA. 

Het Aanvalsplan Grutto
Het Aanvalsplan Grutto is vier jaar geleden onder leiding van de heer Pieter Winsemius vormgegeven. Dit plan heeft als doel om de voor Nederland zo kenmerkende weidevogels te redden en hun populaties weer naar een gezonde en sterke omvang terug te brengen.     

Statenlid Ariëtte Kasbergen (GroenLinks):
"GroenLinks is van mening dat het Aanvalsplan Grutto zo snel mogelijk gerealiseerd dient te worden, mét perspectief voor weidenatuur en boeren met weilanden. Wij willen graag weten in hoeverre er ook in Zuid-Holland kansen worden gemist om de stand van de weidevogels te versterken."

De aanleiding voor de vragen is het op 15 april 2023 verschenen artikel in Trouw; getiteld 'Onenigheid Rijk en provincie fnuikt redding van de Grutto'.  In dit artikel wordt gesteld dat het op twee elementen misgaat: boeren willen langjarig (langer dan de EU subsidie termijn van 6 jaar) perspectief maar het Rijk en de Provincie willen niet garant staan voor volgende periode.

Statenlid Adem Negash (PvdA):
"De PvdA vindt dat er structureel moet worden ingezet op de bescherming en instandhouding van deze soorten."

De vragen vind je in de bijlage.