Voordracht Kandidatencommissie

Na een periode van 4 jaar als Statenlid heeft Ariëtte besloten om zich opnieuw te kandideren voor de Provinciale Staten. Ze is een daadkrachtig vicefractievoorzitter en woordvoerder op onder meer financiën, sociaal domein en cultureel erfgoed. Daarnaast heeft ze ruime bestuurlijke en leidinggevende ervaring in meerdere directiefuncties.  Momenteel is ze werkzaam in het voortgezet onderwijs. Ariëtte heeft een groot netwerk. Ze heeft veel overtuigingskracht, en is sterk in het overbrengen van haar standpunten. Ariëtte heeft de afgelopen periode laten zien dat ze zich verschillende dossiers snel eigen kan maken. Ze houdt overzicht, waakt over het proces, en is sterk in tactiek. Ze heeft een enorme werklust en veel energie. Ariëtte is ook een snelle denker, resultaatgericht, en een prettig persoon om mee samen te werken en iemand die harmonie in een team goed kan bewaren. In de ogen van de kandidatencommissie kan zij een belangrijke bijdrage leveren aan de stabiliteit in de fractie.

Arïette Kasbergen

''Hoewel ik ben geboren en getogen in Zuid-Holland voel ik me een wereldburger. Zo rond mijn 40e drong het ineens tot mij door dat de mensen die het in die wereld voor het zeggen hebben, van mijn leeftijd waren. Dat triggerde bij mij een enorm besef van verantwoordelijkheid. Ik moest en wilde ook iets doen en keek meteen naar de politiek. Omdat ik echter in die tijd jonge kinderen had en steeds verantwoordelijker banen kreeg, heb ik die drive om de wereld een beetje beter te maken, vooral vertaald in mijn werk.

Dat ging het over gelijke kansen, inclusiviteit en toegankelijkheid van kunst en cultuur voor iedereen. Toen er meer ruimte ontstond in mijn leven ben ik met volle overtuiging voor het GroenLinks statenlidmaatschap gegaan. En dat doe ik nu bijna vier jaar met ontzettend veel plezier. Mijn portefeuilles zijn natuur, cultuur, financiën, bedrijfsvoering en bestuurlijke zaken. Ik ken de provinciale begroting van voor naar achter en dat helpt mij erg bij het boeken van successen.

Want dat is waar ik stevig op inzet: verschil maken en resultaten boeken. Maar ook op verbinding met mijn fractiegenoten, collega woordvoerders in de staten én in gemeenten, de belangrijke spelers in het veld, gedeputeerden en ambtenaren. Voor de komende periode wil ik me graag integraal inzetten voor alles wat met aanleg, bescherming en behoud van natuur en biodiversiteit te maken heeft. Bijvoorbeeld de combinatie natuur-landbouw-stikstof. Of natuur en (natuurinclusief) wonen.

Zodat we daar nog veel meer en grotere stappen gaan zetten. Daarnaast zou ik graag financiën blijven doen zodat we als fractie in dat opzicht meteen slagvaardig zijn. Naast mijn politieke activiteiten werk ik als conrector op een (vrije) school voor voortgezet onderwijs en ben ik voorzitter van de raad van toezicht van Filmhuis en Theater Dakota in Den Haag. Ik woon in Rotterdam, samen met mijn nog thuiswonende, twintigjarige (pleeg)zoon.''