Naast haar werk als Statenlid is Camille werkzaam voor de Vervoerregio Amsterdam, het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor het OV en bijdraagt aan de mobiliteit.

Groene politiek met een internationaal tintje
Camille is 38 en woont in Leiden. Geboren, opgegroeid en afgestudeerd in Parijs, waar zij ook politiek actief was voor een groene partij. Camille is sinds 2013 permanent gevestigd in Nederland en sinds 2020 genaturaliseerd.

Duurzame visie
Camille heeft een duidelijke en duurzame visie op mobiliteit thema’s en brengt alle ruimtelijke stukken in relatie tot elkaar. Woningen bouwen kan niet zonder een leefbare, gezonde en bereikbare omgeving.

Provinciale politiek belangrijk voor inwoners
Ook schrikt ze niet van taaie en saaie dossiers, want waar ons belastinggeld naar toe gaat, kunnen we groener en eerlijker maken. Zo heeft de inwoner van Zuid-Holland baat bij het werk van de provincie. Niet enkel de grootte bedrijven.

Bestaanszekerheid in een klimaat rechtvaardige Provincie 
Camille is een enthousiaste debater en een creatieve en snelle denker. Ze is direct en onconventioneel.

“Samen gaan we als statenleden van GroenLinks-Pvda echt groene keuzes maken in Zuid-Holland. Binnen mijn dossiers ga ik me inzetten op financiën, om de middelen te vinden voor bestandzekerheid een klimaat rechtvaardige Provincie Zuid-Holland. ”

Meer weten? Neem contact op met Camille!
E-mail: chf.delucaschwartz@pspzh.nl