Er ligt geen plan om dit grote verlies aan bomen te compenseren. En een ontwerp voor de herinrichting is nog niet af, noch goedgekeurd door de provincie. Het starten met kappen is volgens de partijen daarom onterecht. Het NNN is een samenhangend landelijk netwerk van aan elkaar verbonden natuurgebieden. Het is gericht op de bescherming, de instandhouding en zo nodig het herstel van de natuur. De kap van een dergelijke hoeveelheid bomen in een NNN-gebied is volgens de partijen ingrijpend. Bomen zijn belangrijk voor de natuur en zelfs als er wel wordt gecompenseerd duurt het tientallen jaren voordat de nieuwe aanplant weer zo groot is als de huidige bomen.

Op vragen van GroenLinks en PvdA heeft gedeputeerde Berend Potjer geantwoord dat de provincie Zuid-Holland de kap van 347 bomen in Nieuw-Vredenoord wil proberen tegen houden. 

GroenLinks Statenlid Ariëtte Kasbergen en woordvoerder natuur is er blij mee dat de provincie hier snel actie onderneemt: "Wij hebben al zo weinig natuur in Zuid-Holland, dan is het natuurlijk te gek voor woorden dat hier zomaar 347 bomen gekapt zouden worden". PvdA statenlid Willem Minderhout vult aan:  "Belangrijk is ook dat de gedeputeerde ook heeft gezegd om een voorlopige voorziening aan te vragen, zodat de bomen niet gekapt kunnen worden terwijl het bezwaar loopt".            

De natuur in Zuid-Holland is schaars en wordt heftig bedreigd. Nieuw Vredenoord ligt aan de Jac Thijsweg bij de Vliet en is als deel van het natuurnetwerk Nederland provinciaal beschermd natuurgebied. Daar mag je dus niet zomaar bomen kappen. GroenLinks en de PvdA vinden daarom dat we in Zuid-Holland juist heel zuinig moeten zijn op dit soort stukken natuur in plaats van dat de natuur moet wijken.