In de Provinciale Staten werkt Ariëtte vooral aan meer natuur. Ze wil dat extra natuur wordt aangelegd waar het kan, en dat de natuur die er al is behouden blijft. Daarnaast is recreatie in de natuur een belangrijk thema voor haar.

Ariëtte: “Sinds de coronacrisis is uitgebroken verlangen we meer dan ooit naar buiten. In de natuur ervaren we vrijheid. We komen even los van de dagelijkse sleur en we ervaren de positieve werking van de natuur. Daarom is het belangrijk dat er voor álle inwoners van Zuid-Holland ruimte is om het groen in te gaan. We moeten heel zuinig zijn op dat piepkleine beetje natuur dat we hebben in onze provincie, en daarnaast zoeken naar ruimte om meer natuur aan te leggen.“

We moeten de natuur beschermen, maar we kunnen haar ook herstellen. Dat werkt. Als een natuurgebied achteruitgaat, kun je de natuurwaarden versterken. Dat proberen we nu voor de weidevogels te doen. Als diersoorten en planten weer ruimte krijgen om te groeien, keren bedreigde diersoorten vaak weer terug. De otter is daar een mooi voorbeeld van. Otters waren uitgestorven in Zuid-Holland, maar door zorgvuldig natuurherstel is die ook weer teruggekomen. Dat is een prachtig resultaat van jarenlange strijd voor de natuur.

Meer weten? Neem contact op met Ariëtte!

Email: ariette@glzh.nl

Zuid-Hollandse Weidevogels Afspelen op YouTube