Ariëtte Kasbergen is werkzaam in het voortgezet onderwijs als conrector. Ze is een ervaren bestuurder in het onderwijs en de culturele sector. Ze zit sinds 2019 in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.                        

Ariëtte is geboren en opgegroeid in Krimpen aan den IJssel en nu woont ze in Rotterdam samen met haar nog thuiswonende volwassen (pleeg)zoon.

Ervaring als Statenlid
Ariëtte had de afgelopen vier jaar de portefeuilles Natuur, Financiën, Sociaal Domein, Bestuur en Maatschappij, Cultureel Erfgoed en Bedrijfsvoering onder haar hoede. In deze Statenperiode is zij woordvoerder Cultuur en Landelijk gebied, stikstof, ZH-PLG. Ook is zij voorzitter van de commissie Ruimte en Milieu.

Politieke resultaten
Ariëtte heeft de afgelopen periode laten zien dat ze zich verschillende dossiers snel eigen kan maken en politieke resultaten kan neerzetten. Ze houdt overzicht, waakt over het proces en is sterk in tactiek. Ze heeft een enorme werklust en veel energie. Ariëtte is ook een snelle denker, een prettig persoon om mee samen te werken en iemand die harmonie in een en rust team goed kan bewaren. Ze is een daadkrachtig Statenlid met een groot netwerk. Ze heeft overtuigingskracht en is sterk in het overbrengen van haar standpunten.

“Mijn ambitie voor deze periode is om het initiatief te nemen voor een beter uitgewerkt provinciaal cultuurbeleid. Daarnaast zet ik me in voor zoveel mogelijk terugdringing van stikstofdeposities met kansen voor de natuur en duurzame landbouw en een vitaal platteland.”

Dossiers: woordvoerder op Cultuur en Landelijk gebied en ZH-PLG

Meer weten? Neem contact op met Ariëtte!
Email: a.kasbergen@pspzh.nl

Zuid-Hollandse Weidevogels Afspelen op YouTube