“ "Het is zoals het is, de vraag is wat we gaan doen" ”

Begonnen als altvioliste, veel ervaring als bestuurder/manager in de cultuursector, nu mijn eigen bedrijf. Ik wil politiek actief worden omdat ik een steeds grotere urgentie voel om verantwoordelijkheid te nemen voor de wereld waarin ik leef en verschil wil maken. GroenLinks is de partij die naadloos aansluit bij wat ik denk dat nodig is.

Hoewel ik altijd in de kunsten heb gewerkt, ligt mijn hart bij maatschappelijke vraagstukken. Ik heb mij in mijn werk dan ook altijd ingezet voor een betere en groenere wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat doe ik nu ook in mijn eigen bedrijf en ben ik van plan te doen als statenlid.  

Wat breng ik mee? Ik ben een idealist maar geen dromer; het gaat om wat we als GroenLinks concreet voor elkaar krijgen. Het publieke domein is altijd mijn werkterrein geweest en ik heb jarenlang opgetrokken met politici en beleidsambtenaren. Ik geloof in de kracht van integrale samenwerking en smeedde in mijn loopbaan vele -soms onorthodoxe- coalities.

Zuid-Holland is de provincie waar ik geboren en getogen ben en -behalve in mijn studietijd- altijd heb gewoond en gewerkt. Het is ook de provincie waar de maatschappelijke - en milieudruk hoog zijn, misschien wel het hoogst van Nederland, en een sterke en actieve inzet van GroenLinks hard nodig is.

Linked-In: http://www.linkedin.com/in/ariettekasbergen

  • Natuur (biodiversiteit, natuurbeheer, natuurbehoud, aanleg)
  • Financiën en Bedrijfsvoering
  • Cultuur en Erfgoed
  • Sociaal Domein
  • Participatie
  • Bestuur en maatschappij