Agrarische pachters die grond van de provincie Zuid-Holland pachten, mogen het omstreden gewasbeschermingsmiddel glyfosaat, voornamelijk bekend onder de merknaam Roundup, niet meer op provinciegrond gebruiken. GroenLinks is blij met dit besluit dat voortkomt uit de vragen die de Provinciale Staten hebben gesteld.

In antwoord op vragen van de PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren heeft het college van GS geantwoord dat de provincie Zuid-Holland – in navolging van de provincie Noord-Holland - in alle pachtcontracten voor 2021 een verbod opneemt voor het gebruik van Glyfosaat op provinciale pachtgronden.

Met ingang van 2021 is het gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen op provinciale pachtgronden alleen mogelijk na toetsing en schriftelijke toestemming van de beheerder.  Conform het besluit van de provincie Noord-Holland zal het gebruik van Glyfosaat en andere gewasbeschermingsmiddelen alleen na beoordeling door de beheerder van de provincie worden toegestaan als er geen alternatief is en gewasbescherming wel noodzakelijk is. 

GroenLinks Statenlid Sinan Özkaya is blij met het besluit: “We hebben met deze coalitie afspraken gemaakt om landbouwgif zo snel mogelijk terug te dringen. Elke stap in die richting is een juiste stap. We zien bovendien dat onze schriftelijke vragen er voor zorgen dat er dingen veranderen in onze provincie. Ook daar zijn we blij mee. Dat neemt niet weg dat we er nog niet zijn. Binnenkort bespreken we het gebruik van neonicotinoïden, ook daar heeft onze fractie kritische vragen over gesteld. “