De verkiezingsuitslag is binnen, de burger heeft gekozen. Onder het mom #jijmaghetzeggen hebben de inwoners van Zuid-Holland woensdag hun stem laten horen bij de Provinciale Verkiezingen. Maar wat vinden zij écht belangrijk? En hoe zien zij de toekomst van onze provincie?

De afgelopen maanden zijn de inwoners van Zuid-Holland met elkaar in gesprek gegaan over actuele maatschappelijke vraagstukken tijdens het allereerste Burgerberaad van de provincie Zuid-Holland, de G1000-Zuid-Holland. De voorstellen die hieruit zijn ontstaan worden in de vorm van een Burgerakkoord overhandigd aan de Provinciale Staten tijdens de slotconferentie op zaterdag 25 maart van 09.30 tot 17.00 in het Provinciehuis in Den Haag.

Deelnemer Burgerberaad Toekomst van het Platteland: “Ik vind zeker dat er vaker een burgerberaad georganiseerd moet worden. Dat is heel erg belangrijk om te luisteren naar de inwoners van de provincie!”

De deelnemers zullen de drie Burgerakkoorden met de thema’s 'Wonen', 'Toekomst van het platteland' en 'Leefbaarheid, verkeer en vervoer' toelichten en daarna definitief vaststellen. Het definitieve Provinciaal Burgerakkoord – waarin de voorstellen voor de drie thema’s zijn samengevoegd – wordt overhandigd aan Fred Teeven, die ook de rol van verkenner heeft in de formatie van de coalitie. Zo kan het burgerakkoord meegenomen worden in de coalitie-onderhandelingen.

Sinan Özkaya: "Een Burgerraad is een mooie aanvulling op onze democratie. Het is geweldig dat we zo kort na de verkiezingen, als een soort toelichting op de verkiezingen, horen wat de burgers in onze provincie écht willen. Hier moeten we goed gebruik van maken."

Foto van het Burgerberaad in het Provinciehuis. Je ziet mensen aan grote tafels met elkaar praten. Er staan bloemen en water op de tafels en je ziet schermen met stellingen er op.