De verleiding om vanwege de woningnood overal en nergens te bouwen is groot, maar gaat vaak ten koste van de natuur. Daarnaast laten we het bouwen vooral over aan projectontwikkelaars die uit zijn op het maken van winst, wat logisch is voor een commercieel bedrijf. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld plannen om woningen te bouwen in de Gnephoekpolder, een prachtig natuurgebied in Alphen aan den Rijn.

Uit onderzoek blijkt dat er op deze plek vooral behoefte is aan sociale huur, en woningen voor starters en senioren. Uit het advies wordt ook duidelijk dat woningbouw in de Gnephoek niet voor 2030 gereed is, en dat terwijl er nu dringend woningen nodig zijn. Echter worden er in de huidige plannen veel grote en onbetaalbare eengezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal eenpersoonshuishoudens al jaren toeneemt. Maar deze woningen leveren minder geld op voor projectontwikkelaars. Wij willen hier niet langer in meegaan: betaalbaar wonen is een recht, en daarom moeten we ingrijpen.

Wij kiezen er voor om onze groene polders en andere natuurgebieden te beschermen. Dat doen wij door vooral binnenstedelijk te bouwen. Er zijn genoeg plekken in de provincie, en ook in Alphen, om betaalbare woningen te bouwen. De wooncrisis is urgenter dan ooit, en het is aan ons om ervoor te zorgen dat er in Zuid-Holland genoeg betaalbare woningen worden gebouwd. De komende verkiezingen zijn dan ook erg belangrijk. De losgeslagen markt moet worden beteugeld, we bouwen huizen voor mensen, niet voor winst.