Het is niet de eerste keer dat er beleid is gemaakt waarbij er geen geld is voor de uitvoering’, vertelt Ariëtte. ‘In dit geval betekent het dat kansen die zich voordoen om meer natuur te creëren niet verzilverd kunnen worden. Wij vinden dat we geen kans onbenut mogen laten om de natuur te versterken.’

Concrete kansen

Er zijn concrete mogelijkheden om stukken grond aan te kopen op locaties die ecologisch, recreatief en landschappelijk gezien interessant zijn voor bosontwikkeling. Verder heeft Zuid-Holland in tegenstelling tot andere provincies geen subsidieregeling die particuliere grondeigenaren en gemeenten in staat stelt om bos aan te leggen. Of die ingezet kan worden voor de uitbreiding van landschapselementen zoals houtwallen. Daarom hebben wij verzocht om budget vrij te maken voor zowel de aankoop van locaties als voor een dergelijke subsidieregeling. Dit geld komt er nu.

Klimaat- en stikstofopgaven

Ariëtte: ‘De noodzaak wordt alleen maar groter en de tijd van vooruitschuiven is echt voorbij. Daarbij is het betrekken van iedereen bij de klimaat- en stikstofopgaven juist in deze fase cruciaal en een subsidieregeling is daar een heel goed instrument voor. Het is wetenschappelijk aangetoond dat bomen bijdragen aan CO2-reductie én stikstof opnemen. Bomen dragen dus direct bij aan het behalen van de klimaat- en stikstofdoelstellingen.’