Digitale vaardigheden

De provincie Zuid-Holland richt zich op het aanjagen van de digitale transitie, door samenwerking te stimuleren en bepaalde kansrijke initiatieven te financieren. De fractie is daarom blij met de steun voor Probiblio, de samenwerkingsorganisatie voor Zuid- en Noord Hollandse openbare bibliotheken.

‘Probiblio ondersteunt bibliotheken bij het ontwikkelen van de digitale vaardigheden van onze inwoners. En dat is nodig, want digitalisering neemt toe. Inwoners die digitaal vaardig zijn, kunnen beter participeren in de samenleving en een bijdrage leveren’, vertelt Statenlid Armine Stepanyan.

Cybersecurity

Armine vroeg ook aandacht van het provinciebestuur voor de veiligheid van het provinciale digitale systeem. GroenLinks ontving van het college de toezegging dat binnen een aantal weken duidelijk wordt hoe het provinciebestuur de cybersecurity van de organisatie bewaakt.

‘Voor GroenLinks is niet duidelijk hoe het met de digitale veiligheid van de provincie zelf is gesteld. Het zou flinke gevolgen hebben als systemen van de provincie plat komen te liggen. Burgers en ondernemers zouden bijvoorbeeld geen vergunningen kunnen aanvragen, met alle gevolgen van dien.’

Digitalisering MKB

Op basis van gesprekken met meerdere bedrijven is het college tot de conclusie gekomen dat, ondanks veel verschillende initiatieven, ondernemers niet altijd weten waar en hoe te starten met digitalisering. Wat GroenLinks betreft is dit een belangrijke constatering, waar de provincie iets mee moet doen.

‘De gekozen strategie, namelijk het zichtbaar, bereikbaar en efficiënter maken van de ondersteuning door de provincie, is goed. Wij hopen dat de ondernemers de weg naar hulp ook daadwerkelijk vinden.' GroenLinks verwacht een proactieve houding van het college.'