Hiermee zet Sinan, die eerder gemeenteraadslid was in Delft, een volgende stap in zijn politieke carrière. Sinds 2019 is hij Statenlid namens GroenLinks, waar hij zich met name richt op de dossiers energie en landbouw. Sinan was al plaatsvervangend fractievoorzitter en daarnaast voorzitter van de commissie Ruimte, Wonen en Economie.

Sinan is trots op zijn benoeming, voelt het vertrouwen van de fractie en kijkt erg uit naar zijn nieuwe rol: Ik ben blij en vereerd dat ik de komende tijd de kar mag trekken. We hebben belangrijke besluiten te nemen voor een schone en gezonde provincie, met genoeg natuur en schone lucht. Daarnaast wordt het een mooi jaar waarin we ons klaarstomen voor de verkiezingen.'

Samenwerking met de PvdA

Net als in de landelijke politiek heeft de partij ook in de provincie de opdracht om een samenwerking met de PvdA verder te verkennen. Daarover zegt de kersverse fractievoorzitter: 'Ik vind het mooi te zien dat een nauwere samenwerking met de PvdA ook in de provincie leeft. Het is voor ons als fractie een interessante zoektocht hoe we die samenwerking vorm kunnen geven.'

De fractie heeft het volste vertrouwen in Sinan. Door zijn politieke ervaring en kwaliteiten is Sinan de juiste persoon om de idealen van GroenLinks uit te dragen, en weet hij deze op een effectieve manier om te zetten in concrete maatregelen en voorstellen.

Ariëtte Kasbergen is verkozen tot de nieuwe vicefractievoorzitter.