Zuid-Holland heeft de minste natuur van alle provincies. Alleen al daarom is het belangrijk dat sterke, robuuste natuur wordt gerealiseerd. Ook voor het tegengaan van de stikstofcrisis en afnemende biodiversiteit is aanleg van meer natuur noodzakelijk.

GroenLinks is blij met de sturende rol die de provincie inneemt bij het aanleggen van meer natuur. In sommige gevallen zijn er echter moeilijke besluiten voor nodig, zoals onteigening (Het verplicht verkopen van onroerend goed aan de overheid). Dit heeft grote gevolgen voor inwoners en zou de allerlaatste stap moeten zijn. GroenLinks pleitte daarom óók voor een menselijke benadering. Waarbij in goed gesprek met inwoners naar oplossingen wordt gezocht.

Ariëtte Kasbergen, Statenlid Zuid-Holland voor GroenLinks: “Wij hebben gevraagd om in dit soort processen stevig in te zetten op het onderhouden van een goede relatie met inwoners, zelfs als er weinig te melden is. Besluiten van de overheid zouden nooit onverwachts mogen komen en lokaal draagvlak is heel belangrijk voor succes.”

GroenLinks heeft ook gepleit voor hulp vanuit de provincie voor inwoners en agrariërs bij het zélf realiseren van natuur, waarmee onteigening kan worden voorkomen.