Stijgende lasten

In het onderzoek is geen rekening gehouden met de meest recente ontwikkelingen als de hoge inflatie en de gestegen energiekosten. Maar ook zonder verder onderzoek is duidelijk dat het armoedeprobleem groot is.

Statenlid Ariëtte Kasbergen: 'Steeds meer inwoners hebben moeite om hun rekeningen te betalen en veel gemeentes bezuinigen uit noodzaak op sociale voorzieningen, zoals bibliotheken en buurthuizen. Ook voor de coronapandemie was er veel armoede in Zuid-Holland. Een rijk land als Nederland hoort helemaal geen armoede te kennen, en ook geen gemeentes die hun wettelijke taken vanwege geldgebrek niet kunnen uitvoeren.’

Inzet van provincie

GroenLinks vindt het belangrijk om inzicht te hebben in het armoedeprobleem. Het college zal daarom ieder jaar de laatste ontwikkelingen op het gebied van armoede delen. Tijdens de bespreking van het onderzoek deed GroenLinks een aantal suggesties waarmee de provincie armoede kan tegengaan.

Statenlid Kasbergen: ‘De provincie moet zich inzetten voor de bouw van betaalbare en duurzame woningen met lage energielasten. Daarnaast is het belangrijk dat het openbaar vervoer betaalbaar blijft voor iedereen. Verder verwachten wij steun voor gemeentes in hun strijd voor een eerlijke financiële bijdrage van het Rijk.’