Er is al langere tijd gedoe rondom het aantal vluchten vanaf Rotterdam The Hague airport. Er zijn eerder al afspraken gemaakt over het aantal nachtvluchten. Maar er blijkt geen mogelijkheid tot het handhaven van deze afspraken.

Onze fractie vindt dit geen wenselijke situatie. Het is natuurlijk vreemd dat er geen gevolgen zijn als de bestuurlijke afspraken die met het vliegveld zijn gemaakt over het aantal nachtvluchten niet kan worden nageleefd.

Naar aanleiding van het laatste handhavingsrapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft onze fractie dan ook vragen gesteld hierover aan het college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland.

In dat rapport staat dat afspraken over het aantal nachtvluchten en commerciële vluchten niet kunnen worden gehandhaafd, omdat de afspraken niet zijn vastgelegd in wet- en regelgeving.

Nachtvluchten zorgen voor extra geluidsoverlast

“In het verleden zijn er afspraken gemaakt met het vliegveld over het aantal nachtvluchten. Vervolgens is het aantal vluchten jarenlang alleen maar toegenomen. Dit geeft ons weinig vertrouwen dat nieuwe afspraken wel nagekomen worden. We willen daarom bij de minister aandringen op mogelijkheden tot handhaving.” -Statenlid Lars Klappe 

“Nachtvluchten zorgen voor extra veel geluidsoverlast voor omwonenden. We zullen er altijd voor waken dat deze overlast zo klein mogelijk blijft.” -Fractievertegenwoordiger Faraz Safavi Nic

De geluidsnormen

De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert of Rotterdam The Hague Airport zich aan de geluidsnormen en regels houdt. Gebeurt dat niet, dan kan de Inspectie maatregelen nemen en dwangsommen of boetes opleggen. In het landelijke verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer had GroenLinks-PvdA staan dat het vliegveld in Rotterdam dicht moet.

Samenwerken in de staten

De schriftelijke vragen zijn mede ingediend met SP, Volt, D66, Partij voor de Dieren en ChristenUnie.