Statenlid Adem Mustafa Negash van GroenLinks-PvdA Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen ingediend aan het college van Gedeputeerde Staten over Illegale bouwwerkzaamheden en de handhaving Stikstofwet op het Binnenhof in Den Haag.

De aanleiding is een recente rechtszaak waarin milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) de provincie aanklaagt. De aanklacht gaat over de vermeende stikstofuitstoot bij de renovatie van het Binnenhof.

Waarschuwing in plaats van handhavingsmaatregelen

De provincie erkent de overtreding van de stikstofregels, maar heeft besloten om slechts een waarschuwing te geven. In plaats van handhavingsmaatregelen te treffen die meer van toepassing zouden zijn bij deze overtreding. GroenLinks-PvdA Zuid-Holland wil opheldering over deze beslissing.

De ernst van de situatie en de mogelijke impact op de werkzaamheden van het Binnenhof, dat als centrum van de democratische rechtsstaat geldt, vragen om verduidelijking van het provinciebestuur.

Gelijke behandeling en wetshandhaving, ongeacht de locatie en betrokken partijen

GroenLinks-PvdA Zuid-Holland benadrukt de noodzaak van consistente handhaving van wetten, ongeacht waar deze plaatsvindt of welke partijen erbij betrokken zijn. Het is van belang dat de wetten die de kern van onze democratie beschermen, overal even krachtig worden gehandhaafd, zonder uitzondering.

Statenlid Adem Mustafa Negash: "Het is van belang dat de overheid de wet naleeft, zelfs bij prestigieuze projecten zoals de renovatie van het Binnenhof. Ik roep het provinciebestuur op om verantwoording af te leggen over de genomen beslissingen en ervoor te zorgen dat de stikstofproblematiek op een rechtvaardige en transparante wijze wordt aangepakt."