Afgelopen woensdag heeft GroenLinks-PvdA Zuid-Holland zich vastberaden uitgesproken over de kwestie Chemours in de Provinciale Staten. Het is duidelijk dat alle Statenleden streven naar een oplossing voor de zorgwekkende situatie rondom het chemiebedrijf.

De huidige nationale en Europese wet- en regelgeving vormt echter een belemmering voor directe sluiting van Chemours. Het wettelijk intrekken van vergunningen is op dit moment niet mogelijk. Wij willen daarom de inwoners van Zuid-Holland geen valse hoop geven en zien het als onze plicht om binnen de huidige wetgeving te handelen.

Aangenomen motie van GL-PvdA in de Tweede Kamer 
GroenLinks-PvdA Zuid-Holland is erg blij met de recente steun van de Tweede Kamer voor strengere maatregelen tegen Chemours. Een aangenomen motie van GroenLinks-PvdA dringt aan op voorzorgsmaatregelen tegen Chemours, ondanks de huidige beperkingen in de wetgeving.

De motie roept op om potentieel zeer zorgwekkende stoffen gelijk te stellen aan stoffen waarvan al vaststaat dat ze zeer schadelijk zijn. Dit is iets waar wij als Statenleden al langer om roepen. Daarnaast benadrukt de motie dat medeoverheden (verzamelnaam voor gemeenten, provincies en waterschappen; alle overheden naast de rijksoverheid) financiële en juridische ondersteuning verdienen in de strijd tegen Chemours.

Er is nooit eerder zo'n vergaande motie over chemiebedrijf Chemours aangenomen. Deze steun geeft extra kracht aan de inzet van GroenLinks-PvdA Zuid-Holland om de wet te wijzigen en de vervuiling van Chemours aan te pakken.

Aangenomen motie voor een nulmeting 
De toezegging van de gedeputeerden Zevenbergen en Stolk om zich in te zetten voor een lobby om de wet te veranderen is een goede stap. Alleen dan kunnen we serieus overwegen om Chemours te sluiten. Bovendien zijn we tevreden over de unaniem aangenomen motie voor een nulmeting en continue meting. Hierdoor kunnen we de daadwerkelijke vervuiling in kaart brengen en Chemours nauwlettend monitoren. Op deze manier kunnen overtredingen snel worden opgemerkt en beboet.

Tevens hebben de gedeputeerden toegezegd aan GroenLinks en de PvdA om de informatievoorziening te verbeteren met een duidelijke publiekswebsite. Als de vragen bij de provincie terechtkomen worden deze doorverwezen naar de juiste instanties.

Op dit moment kunnen stoffen pas verboden worden als duidelijk is dat ze schadelijk zijn. Als GroenLinks-PvdA Zuid-Holland pleiten we voor een omdraaiing van dit principe. Stoffen zouden standaard verboden moeten zijn, totdat het tegendeel bewezen is. Dit moet op nationaal niveau worden geregeld.

Bestaanszekerheid voor de omwonenden
“Iedere zaterdag staan burgers te protesteren voor de poorten van Chemours. Dat doen ze niet omdat ze dat zo leuk vinden of omdat ze in hun vrije weekend niks beters te doen hebben. Ze doen dat omdat ze bestaanszekerheid eisen. Bestaanszekerheid die wij als overheid – de provincie, de gemeente, het waterschap en de milieudienst – nog onvoldoende bieden.

Dat was zo in Groningen en dat is zo in Dordrecht. Wat ons betreft komt hier verandering in. We gaan zo snel als mogelijk naar nul uit de pijp!” – Statenlid Adem Mustafa Negash

Onderzoek naar oplossingen voor het opruimen van de vervuiling
"We blijven de druk op Chemours opvoeren om te stoppen met de uitstoot van vervuilende stoffen. Het is een schande dat de huidige wetgeving ons als provincie niet in staat stelt onze inwoners te beschermen. We houden de gedeputeerde dan ook aan zijn belofte om hierop te gaan lobbyen." – Statenlid Marieke Spekreijse

GroenLinks-PvdA Zuid-Holland zal het dossier Chemours nauwlettend blijven volgen en zich blijven inzetten om de uitstoot naar nul te krijgen. Waar mogelijk zullen we een herhaling van het vergunnen van een Chemours 2.0 voorkomen. Daarnaast blijven we onderzoek doen naar oplossingen voor het opruimen van de vervuiling.