In het dagelijks leven is Marieke werkzaam als ecoloog, waardoor ze een grote kennis heeft van biodiversiteit en natuur. 

Ook kan ze goed overweg met technische onderwerpen. In haar werk krijgt ze vaak te maken met juridische zaken en vergunningen, dus ook daar weet ze veel van af. Dit is ook de reden dat Marieke actief is geworden in de provincie.

Bos- en natuurbeheer
Marieke is opgegroeid in een klein dorpje in Friesland tussen de weilanden. Ze riep van jongs af aan dat ze boswachter wilde worden. De studie bos- en natuurbeheer is dan ook een logische stap. 

Actief in Zoetermeer 
Ze is voor de liefde verhuist naar Zoetermeer. Daar woont ze tegenwoordig met man en dochter. In Zoetermeer is Marieke politiek actief geworden als campagneleider en bestuurslid voor GroenLinks.

Natuurinclusief en klimaatadoptief werken
In haar werkzame leven heeft ze onder andere gewerkt bij een groot bouwbedrijf. Hierdoor heeft ze goed inzicht in wat er allemaal mogelijk kan met betrekking tot natuurinclusief en klimaatadoptief werken. 

Marieke is ook voorzitter van het Vleermuisplatform Zoetermeer en op die manier betrokken bij de problematiek rondom duurzaamheid en isolatie van vastgoed.

Biodiversiteit
Marieke gaat zich inzetten voor meer en beter natuur in Zuid-Holland. Ze is ervan overtuigd dat natuur een integraal onderdeel moet zijn van alle domeinen. Alleen dan gaat de biodiversiteit omhoog. 

“Daarom is mijn nieuwe mantra natuurinclusief! Natuurinclusief verduurzamen, natuur-inclusieve landbouw en natuur inclusief bouwen! Tevens ga ik me inzetten voor een beter milieu. De inwoners van Zuid-Holland hebben recht op een schone lucht, water en bodem. Daar ga ik me de komende periode hard voor maken.”

Dossiers: woordvoerder op natuur,  klimaatadaptief en milieu.

Meer weten? Neem contact op met Marieke!
Mail naar: m.spekreijse@pspzh.nl