Het meest vervuilde stukje van Nederland is de bijna 6 hectare van het terrein die tussen 1970 tot 1980 werd gebruikt door chemisch afvalverwerker Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK) in Krimpen aan Den IJssel. Het gaat hier om een grote diepte vol met allerlei soorten chemisch afval.

Plannen voor bedrijventerrein
Deze grond is dusdanig vervuild dat er geen technieken zijn om het schoon te krijgen. De ernstige vervuiling van de grond maakt het momenteel onmogelijk om het op een effectieve manier te reinigen. Ondanks deze problematiek zijn er plannen om er een bedrijventerrein te ontwikkelen, wat zorgen oproept bij de omwonenden die al langdurig hebben geleden onder de overlast.

GroenLinks-PvdA heeft vragen ingediend over het saneringsplan en de antwoorden van Gedeputeerde Staten op het comité.  

Veilige en duurzame oplossing 
Sinds de zomer van 2020 zetten GroenLinks-PvdA Zuid-Holland, GroenLinks Krimpen en de Tweede Kamerfracties zich gezamenlijk in voor een maximale sanering die een veilige en duurzame oplossing biedt. Eerdere saneringsplannen bleken onhaalbaar en te kostbaar, waarbij telkens nieuwe problemen aan het licht kwamen en het terrein nog vervuilder bleek dan aanvankelijk gedacht.

Haalbaarheid van het saneren 
Het rijk is met een plan gekomen om te saneren, maar uit opgevraagde documenten door het comité betere aanpak EMK-gifterrein blijkt dat er nog steeds vragen zijn over de haalbaarheid van het saneren. Ook is het onduidelijk of de huidige veiligheidsmaatregelen standhouden met de nieuwe bestemming tot bedrijventerrein. 

“We moeten deze vervuiling beperken tot het gebied. Als het technisch niet mogelijk is om te reinigen, moeten we het gebied niet gaan saneren. De kosten zijn te hoog. Daarnaast moeten wij de veiligheid blijven waarborgen van de inwoners en werknemers.” -Marieke Spekreijse

‘IBC-maatregel’: isoleren, beheersen en controleren.
De gemeente wil met het nieuwe bestemmingsplan ook hoogwaardige maritieme industrie aantrekken. Maar om te voorkomen dat het gif verder zouden verspreiden, is het terrein in de jaren 80 en 90 'ingepakt' met een ‘IBC-maatregel’: isoleren, beheersen en controleren. Helaas is hierdoor geen direct contact meer met het water. GroenLinks-PvdA vraagt zich dan ook af of dit soort industrie wel naar het terrein wil komen. En of het gebied wel geschikt is voor andere grootschalige industrie.

PFAS-afval 
Het gebied blijkt ook verontreinigd te zijn met PFAS-afval uit de bouw. Statenlid namens GroenLinks-PvdA, Adem Mustafa Negash, merkt op: "Het terrein is nu ingepakt om lekkage van gif te voorkomen. We moeten ervoor zorgen dat dit in de toekomst zo blijft. De vervuiling is alleen maar toegenomen, en we weten nu welke schadelijke effecten PFAS heeft op mens en natuur."

Comité betere aanpak EMK-gifterrein
Comité betere aanpak EMK-gifterrein heeft ook een bezwaar ingediend op het saneringsplan, waarin zij hun zorgen uiten. GroenLinks-PvdA wil dat het saneren pas gebeurd als dit technisch mogelijk is. En pas als er duidelijkheid is of het gebied überhaupt wel geschikt is voor industrie. Tot die tijd moet het gebied goed worden ingepakt zo dat het gif niet verder uitlekt.