GroenLinks, PvDA en PvdD willen dat Zuid-Holland een verbod op het gebruik van glyfosaat in de pachtcontracten laat opnemen. Zij vragen aan het provinciebestuur of zij een dergelijke bepaling wil opnemen in de door haar uitgegeven pachtcontracten, net als Noord-Holland.

Agrarische pachters die grond van de provincie Noord-Holland pachten, mogen het omstreden gewasbeschermingsmiddel glyfosaat, voornamelijk bekend onder de merknaam Roundup, niet meer op provinciegrond gebruiken. Wat de Zuid-Hollandse fracties betreft zou dat ook moeten gelden in de provincie Zuid-Holland.

GroenLinks-Statenlid Sinan Özkaya: “Als coalitie hebben we afgesproken om het gebruik van landbouwgif zo snel mogelijk af te bouwen in Zuid-Holland. Dan moeten we als provincie wel zelf het goede voorbeeld geven!”

PvdA-Statenlid Willem Minderhout: “Volgens de laatste mij bekende gegevens geeft de provincie 2700 hectare in pacht uit. Als hier een glyfosaatverbod wordt afgekondigd heeft dat vast en zeker een positief effect op het Zuid-Hollandse insectenleven.”

PvdD fractievoorzitter Carla van Viegen: ‘De Partij voor de Dieren heeft eerder al via een motie gevraagd om duurzaamheidseisen op te stellen in de provinciale pachtcontracten. De pachtcontracten zijn wel aangescherpt, maar het is nog niet gekomen tot een verbod op het gif glyfosaat, wat desastreus is voor insecten, natuur en milieu. We willen dat ook daar een verbod op komt.’

De partijen hebben gezamenlijk schriftelijke vragen ingediend en zullen de situatie nauwlettend in de gaten houden.