GroenLinks en de PvdA hebben na een zorgvuldig traject besloten de fracties in de Provincie Zuid-Holland samen te laten gaan. Daardoor is GroenLinks-PvdA de grootste fractie in de provincie. Met deze stap geven zowel de PvdA als GroenLinks gehoor aan eerder ingediende moties door de leden.

Waarom samen?
Verandering is dichterbij dan ooit met de historische linkse samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA. Nu is het juiste moment, kiezers zijn eraan toe dat er een verenigd links komt. Ook in onze provincie. We delen vergelijkbare politieke waarden: of het nu gaat om bestaanszekerheid, sociale woningbouw, goed ov, klimaat of circulaire economie. We gaan aan de slag om onze gezamenlijke idealen te bereiken voor de huidige en toekomstige generaties van Zuid-Holland.  Samen kunnen we meer voor elkaar krijgen. Samen kan het!

“Deze stap is een diepgewortelde wens van onze leden. Die hebben ons vorig jaar al opgeroepen om nauwer te samenwerken." - Fractievoorzitter Sinan Özkaya

Hoop is hard nodig in deze tijden van maatschappelijke en politieke versplintering. De uitdagingen waar we als samenleving voor staan zijn groot. Maar hoop is ook iets waar je samen actief aan moet werken. Een grote stap als deze nemen we natuurlijk niet zomaar. Sinds de verkiezingen in maart hebben we samen een traject doorlopen om dit met zorg en aandacht te onderzoeken. 

Hoe is dit besluit tot stand gekomen?
Vanaf de campagneperiode in maart en het vormen van de coalitie na de verkiezingen -waarin de afspraak was samen in de coalitie of in de oppositie- zijn we bezig geweest met een intensivering van de samenwerking. Als gevolg daarvan vergaderden de beide fracties samen en werden gezamenlijk standpunten geformuleerd.

Samenwerken leverde meteen resultaten op: tijdens het voorbereiden konden we goed gebruik maken van elkaars kracht. Denk bijvoorbeeld aan inhoudelijke expertise, ervaring met campagnes of begrip van financiële stukken. Door verschillende invalshoeken te combineren komen we tot verrijkte inzichten en blijven we nog dichter bij onze idealen!

"In een tijd van politieke versplintering laten wij bovendien zien dat het ook anders kan." - Vice-fractievoorzitter Adem Mustafa Negash

Verdieping van het proces
Deze eerste fase werd door iedereen als zeer positief ervaren en liep daarna natuurlijk over in de tweede fase; die bestond uit externe begeleiding, heidagen en meer.

Onze agenda’s zijn volgeboekt met extra vergaderingen, heidagen en vele kopjes koffie. Verschillende trainers en procesbegeleiders met veel ervaring op het gebied van (politieke) samenwerking hielpen ons daarbij. Deze sessies waren onder meer gericht op het onderzoeken van elkaars politieke stijl en hoe om te gaan met die verschillende stijlen. Maar ook met het inventariseren wat we nodig hebben voor een goede werkomgeving, wat we belangrijk vinden in het contact en de communicatie met onze leden en de bewoners van onze mooie provincie.

Vanaf heden zijn we dus de gezamenlijke fractie GroenLinks-PvdA Zuid-Holland!
Sinan Özkaya, Adem Mustafa Negash, Ariëtte Kasbergen, Marleen Maat, Camille de Luca Schwartz, Rosalie Bedijn, Marieke Spekreijse, Lars Klappe en Tijmen Lamers. En uiteraard onze gedeputeerden Berend Potjer en Anne Koning, die namens de GroenLinks-PvdA fractie deel zullen nemen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Wil je een keer langskomen of heb je vragen? Schroom dan niet om contact op te nemen. Mail naar n.boerkoel@pzh.nl. Het bestuur van GroenLinks en de PvdA zijn bezig met het organiseren van een moment waar ruimte zal zijn om de gezamenlijke fractie te kunnen ontmoeten. Meer informatie hierover volgt!