Statenlid Robert Klumpes van GroenLinks: “Het kan toch niet waar zijn, dat boeren moeten stoppen, terwijl de luchtvaart tot nog toe helemaal niets bijdraagt aan het oplossen van de stikstof- en klimaatcrisis. Voor deze korte afstanden zijn genoeg alternatieven beschikbaar. Het bezit van zo’n privéjet is niks meer dan een decadente hobby en voegt nauwelijks economische waarde toe. Maar omwonenden van beide luchthavens hebben hier wel veel last van.” SP-fractievoorzitter Lies van Aelst voegt daaraan toe: “Het is absurd, dat de gewone man allerlei belastingen moet betalen over zijn brandstof en zijn auto, terwijl miljonairs en bestuurders van grote bedrijven allerlei financiële voordelen genieten voor het bezit en gebruik deze vliegtuigjes.”

Duizenden privéjets stijgen per jaar op en landen vanaf Schiphol en Rotterdam-The Hague-Airport (RTHA). De meerderheid van deze vluchten leggen afstanden onder de 500 km af. De partijen zijn tegen het gebruik van privéjets en vroegen per motie het Rijk en Europa om aan te dringen om accijnzen over de kerosine te heffen en belastingvoordelen af te schaffen voor het bezit en gebruik van privéjets. Van Aelst: “We zijn best een beetje teleurgesteld. We waren er bijna! Helaas weegt een zogenaamd economisch belang weer zwaarder dan de overlast op het milieu en voor onze inwoners.” Klumpes: “Maar positief is dat de opinie wel lijkt te kantelen. Ik denk dat dit op termijn niet allen leidt tot minder vliegen van privéjets, maar tot krimp van de gehele luchtvaart.”

Op 15 maart 2023 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Zowel GroenLinks, PvdA, D66 als de SP hebben in hun Provinciale verkiezingsprogramma staan, dat Rotterdam-The Hague-Airport zo snel mogelijk gesloten dient te worden.