Wat de PvdA en GroenLinks betreft moeten inwoners extra kansen krijgen om mee te profiteren van de opbrengsten van zonneparken en windmolens in hun buurt. “Wanneer je de financiële participatie als voorwaarde stelt bij het intekenen van de windlocaties dan weet je zeker dat het ook gebeurt. Nu staan inwoners vaak buiten spel en hiermee voorkomen we dat,” aldus de Statenleden Hijink en Özkaya. In de motie vragen ze om financiële participatie voor omwonenden als voorwaarde te stellen bij de aanvraag van een vergunning voor de aanleg van zonneparken en windmolens.

Evelyn Hijink (PvdA): “Inwoners leven met de molens en zonneparken in hun omgeving.  Dan moeten ze ook de mogelijkheid krijgen om te profiteren van de opbrengsten. Vaak wordt men te laat of helemaal niet geïnformeerd. Dat willen we met dit voorstel voorkomen. Dat is niet alleen rechtvaardiger, het vergroot ook het draagvlak.

Sinan Özkaya (GroenLinks): “De zon en de wind zijn van iedereen. De opbrengsten van windmolens en zonneparken moeten dus eerlijk gedeeld worden met de mensen uit de buurt.

Daarnaast roept de motie ook op om te onderzoeken hoe laagdrempelige financieringsvormen kunnen worden aangewend voor mensen met een kleine beurs; “We willen dat iedereen mee kan doen met de energietransitie. Lagere vaste lasten door een lagere energierekening is interessant omdat daar de financiële ruimte zit om te kunnen voorfinancieren. Dit een logisch moment om de koppeling te maken met energiebesparende maatregelen voor woningen. Uiteindelijk heeft energiebesparing onze eerste voorkleur.” Aldus de Statenleden.