Extra steun voor Bevrijdingsfestival Zuid-Holland. Mooi nieuws vanuit de laatste Provinciale Staten van Zuid-Holland voor de verkiezingen van morgen 15 maart. Op 8 maart is er ingestemd met een eenmalige extra subsidie van 30.000 voor het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland. 

Op 4 en 5 mei herdenken we en vieren we samen onze vrijheid. De provinciale Bevrijdingsfestivals spelen hierin een grote rol; zeker ook voor jongeren.

ChristenUnie/SGP-Statenlid Arjan Witte heeft vorige maand mondelinge vragen gesteld over de financiële situatie bij de festivals in Rotterdam en Den Haag. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen antwoordde dat er na aanpassing van het programma een verwacht tekort van 60.000 euro overblijft. De gemeente Rotterdam is bereid hiervan de helft hiervan voor haar rekening te nemen.

Een motie van ChristenUnie/SGP, VVD, CDA en GroenLinks om eenmalig 30.000 euro extra bij te dragen kreeg steun van Provinciale Staten. Daarmee is het festival in 2023 gered. Voor de komende jaren moeten de provincie, de beide gemeenten en de beide festivals samen op zoek naar een structurele oplossing.

GroenLinks Statenlid Ariëtte Kasbergen: “Van oorsprong is het Bevrijdingsfestival een provinciaal festival waarmee we onze kostbare vrijheid vieren, iets wat helaas in deze tijd ook nog altijd niet vanzelfsprekend is. GroenLinks is blij met deze oplossing en zal ook in de toekomst pleiten voor een structurele provinciale bijdrage voor dit mooie culturele event!”