Stikstof verstoort het evenwicht. Sommige planten, zoals brandnetels, gras en bramenstruiken, groeien er sneller van. Maar andere planten, zoals mos, heide en inheemse bloemen, verdwijnen juist. Ze groeien niet meer, en ze raken overwoekerd door de plantensoorten die juist harder groeien. En als plantensoorten verdwijnen, verdwijnen ook veel dieren die afhankelijk zijn van die planten. Zo kunnen duinlandschappen, veenplassen en moerasgebieden onherkenbaar veranderen.

Nadat de Raad van State in 2019 oordeelde dat Nederland zich niet heeft gehouden aan de Europese normen voor stikstofuitstoot, moesten we plotseling harde keuzes maken. Belangrijke bronnen van stikstofuitstoot zijn vliegverkeer, autoverkeer, industrie, landbouw en woningbouw. De provincie kan een belangrijke rol spelen in milieubescherming en natuurversterking. De Provinciale Staten bespraken afgelopen woensdag in een commissievergadering de stikstofplannen van de provincie Zuid-Holland.

GroenLinks Statenlid Robert Klumpes: “De Provincie Zuid-Holland heeft grondig onderzocht wat de oorzaken zijn van stikstofuitstoot bij de verschillende natuurgebieden. Een belangrijke stap, en nu is het tijd voor actie. We zien graag dat het college voortvarend aan de slag gaat.”

GroenLinks Statenlid Ariëtte Kasbergen: “Zuid-Holland heeft een paar heel bijzondere natuurgebieden, met een enorme rijkdom aan soorten. We werken samen met natuurorganisaties om die te herstellen en te versterken. En daarnaast moet natuurlijk minder stikstof worden uitgestoten, anders is het dweilen met de kraan open.”