Coalitie van GroenLinks met Forum voor Democratie weinig realistisch

GroenLinks heeft informateur Hans Wiegel laten weten graag deel te nemen aan een coalitie waarin stevig en eerlijk klimaatbeleid, verbindende politiek en rechtvaardig beleid de uitgangspunten zijn. FVD heeft zich hier recent juist tegen uitgesproken, een gezamenlijke coalitie lijkt dan ook weinig realistisch. 

Een stevig en eerlijk klimaatbeleid wordt steeds urgenter. Naarmate langer wordt gewacht, wordt het steeds lastiger en duurder. Steeds meer inwoners delen die opvatting met GroenLinks en stemden op GroenLinks. 20 maart is het aantal stemmen op GroenLinks meer dan verdubbeld en werd zij de derde partij van Zuid-Holland. Ruim tweederde van de kiezers stemde op een partij die de klimaatwet heeft ingediend.

Tolerantie en individuele vrijheid zijn kernwaarden van GroenLinks. De partij streeft naar een provincie waar iedereen zichzelf kan zijn, een eerlijke provincie die opkomt voor al haar inwoners en zorgt voor voldoende betaalbare woningen.

Dat was ook de boodschap van de speech van fractievoorzitter Berend Potjer bij de start van de nieuwe Provinciale Staten. In een persoonlijk verhaal vertelde hij over zijn motivatie als aanstaand vader en als kleinzoon van een dominee die in de oorlog naastenliefde preekte en met gevaar voor eigen leven dat ook in de praktijk bracht.

In het gesprek met Wiegel maakte GroenLinks helder dat zij staat voor een stevig klimaatbeleid, verbindende politiek en rechtvaardig beleid. De voorkeur van GroenLinks gaat dan ook uit naar een coalitie waarin zij die uitgangspunten terugziet. GroenLinks fractievoorzitter Potjer: “Wij koesteren de democratische rechtstaat met gelijke rechten voor iedereen, ongeacht seksuele voorkeur, geslacht, religie of afkomst. Ook respecteren wij de onafhankelijkheid van wetenschappers, rechters en onderwijzers en zetten wij ons in voor het oplossen van het klimaatprobleem. Belangrijke zaken die Forum voor Democratie juist lijkt te willen afbreken. Een coalitie met beide partijen lijkt dan ook weinig realistisch.