Het is de week van de biodiversiteit. Onderzoek na onderzoek wijst uit dat het steeds slechter gaat met de biodiversiteit in Nederland. Het nieuwe kabinet PVV, BBB, VVD en NSC gaat minder inzetten op natuurbescherming. Zij willen het aantal beschermde natuurgebieden zelfs verminderen

Natuurorganisaties luiden de noodklok al lange tijd; biodiversiteit is de basis van ons leven, zonder biodiversiteit kunnen wij als mensen simpelweg niet leven. Biodiversiteit zorgt bijvoorbeeld voor insecten die ons groente en fruit bestuiven. Onze voedselzekerheid is dus afhankelijk van een goede biodiversiteit. 

Maar ook onze fysieke en mentale gezondheid heeft baat bij een grote biodiversiteit. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat een bio divers natuurgebied beter is voor onze mentale gezondheid dan een monocultuur. Monocultuur betekent dat op hetzelfde stuk grond altijd hetzelfde gewas verbouwd wordt.

Jouw keuze ontzettend belangrijk

Biodiversiteit zorgt bijvoorbeeld ook voor een grote verscheidenheid aan genen, waardoor ziektes minder kans maken te verspreiden. Een nieuwe pandemie voorkomen is dus ook inzetten op een gezonde en sterkte natuur.

En nog belangrijkste van alles, natuur heeft recht van leven!  Wij moeten onze natuur en onze biodiversiteit beschermen en niet aanvallen.

Zuid-Holland heeft een unieke natuur, niet alleen voor Nederland, maar zelfs voor Europa. GroenLinks-PvdA zal zich altijd hart blijven maken om de natuur te beschermen. Zodat ook onze kinderen later de veldleeuwerik boven onze weides horen.  

Op 6 juni kunnen we stemmen voor de Europese Verkiezingen. Juist nu is jouw keuze ontzettend belangrijk. Het Europees parlement zorgt onder andere voor natuurwetgeving en zodoende kan dat veel verschil maken om de natuur in Nederland te beschermen.