Stepanyan: “Het is bekend dat vrouwelijke ondernemers minder gemakkelijk toegang hebben tot dit soort netwerken en financiering. Daarom moet in deze MKB-deal actief worden gewerkt om vrouwen te betrekken. Als wordt gewerkt met de gebruikelijke netwerken, kan het gebeuren dat de steun vooral terecht komt bij ondernemers die de weg naar de overheid gemakkelijk weten te vinden. En dat is een beperkte groep, met overwegend mannen. Maar deze steun is juist bedoeld om bij iedereen terecht te komen, niet alleen de usual suspects. Het is niet genoeg om te zeggen dat we inclusiviteit belangrijk vinden, het is ook nodig om eraan te werken.

Gedeputeerde De Zoete antwoordde dat zij het belangrijk vindt om vrouwelijke ondernemers te betrekken, en zal over een jaar evalueren of dat gelukt is.