In de Provincie Zuid-Holland vallen zo’n 907.000 huishoudens binnen de doelgroep van de woningbouwcorporaties, terwijl er maar 632.000 sociale huurwoningen zijn. Hierdoor raken veel mensen dak- en thuisloos. Een ander gevolg is dat er veel mensen zijn die recht hebben op een sociale huurwoning, maar in de vrije sector belanden en daardoor een (te) groot deel van hun inkomen aan huur kwijt zijn.

Nol van Gerven: "We zien dat het aantal sociale huurwoningen in onze provincie niet afneemt, maar licht toeneemt. Daar zijn wij blij mee, maar om te voorzien in de behoeften van onze inwoners en de wachttijden terug te dringen, is veel meer nodig. Wij maken ons dan ook sterk voor de bouw van meer sociale huurwoningen.”

Meervoudig ruimtegebruik

Het is onmogelijk om de wooncrisis los te zien van de druk op de ruimte in Zuid-Holland. Als meest dichtbevolkte provincie is het enorm belangrijk om onze ruimte slim te gebruiken. Dat wil zeggen: meervoudig ruimtegebruik, een hoge dichtheid aan woningen en duidelijkheid over waar we wel, en vooral niet willen bouwen. Dit is nodig om onze schaarse natuur en het landschap te beschermen.

“Wij zijn redelijk blij met de inzet van het college, maar wat ons betreft zijn er grotere stappen nodig. Voor ons staat voorop dat iedereen recht heeft op een passende en betaalbare woning, terwijl we ook de natuur beschermen. Daar blijven we ons voor inzetten”, aldus Nol.