App je even als je veilig thuis bent? Een bekende vraag in het dagelijkse leven van veel vrouwen. Om rekening te houden met gevaar of eventuele intimidatie in de openbare ruimte. 

Vrouwen voelen zich het meest onveilig in het Openbaar Vervoer: 91% van 7400 ondervraagde vrouwen geven aan zich niet veilig te voelen op trein-, metro- en busstations. Samen met het AD deed Pointer hier onderzoek naar.

Sociale veiligheid en keuze OV

Provincie Zuid-Holland heeft parallel een extern onderzoeksbureau laten onderzoeken of sociale veiligheid de keuze voor het openbaar vervoer (OV) beïnvloedt bij potentiële reizigers. 

Onderzoek Pointer

Het onderzoek van Pointer geeft daar ook een antwoord op: “82 procent van de deelnemers vindt het openbaar vervoer onprettig en ruim een derde van hen vermijdt die manier van reizen dan ook wel eens, bijvoorbeeld door met de auto te gaan in plaats van met het OV. Maar liefst 91 procent van de ondervraagden vindt stations, dit kunnen treinstations, metrostations en busstations zijn, onveilige plekken. 40 procent van de ondervraagden vermijdt stations dan ook wel eens.”

Onderscheid in gender

Vrouwen voelen zich veel vaker onveilig in de openbare ruimte dan mannen. Toch wordt er in veiligheidsonderzoeken voor het openbaar vervoer meestal geen onderscheid in gender gemaakt. De OV-klantenbarometer is enige tijd geleden zelfs gestopt met het vragen naar gender, waar dit eerder nog wel gebeurde. Gedeputeerde Zevenbergen (openbaar vervoer) benadrukte deze kwestie onlangs ook.

GroenLinks-PvdA stelt vragen

Toegankelijk en veilig openbaar vervoer voor iedereen is ons streven. Ook in de avond. Ook in je eentje. Daarvoor is het nodig om bij onderzoeken naar toegankelijkheid en veiligheid oog te houden voor verschillen. GroenLinks-PvdA heeft daarom vragen ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten. 

Beperking in bewegingsvrijheid

“Het OV is een belangrijk en vaak noodzakelijk vervoersmiddel voor veel mensen. Een publieke voorziening bovendien. Het is onacceptabel dat vrouwen (*en non-binaire mensen) zo beperkt worden in hun bewegingsvrijheid. Een uniforme aanpak doet wat ons betreft onvoldoende recht aan de grote verschillen in onveiligheidsgevoel tussen mannen en vrouwen” Lars Klappe

“We zijn blij dat overheden aangemoedigd worden om aandacht te besteden aan verschillen tussen mannen en vrouwen in veiligheidsonderzoeken." Op het gebied van discriminatie is ook nog te weinig onderzoek gedaan. Onze fractie zal hierop blijven toezien en de gedeputeerde steunen in zijn streven om vervolg te geven aan de uitkomsten van het onderzoek.” -Faraz Safavi Nic

*In de onderzoeken wordt gesproken over mannen en vrouwen maar wij erkennen dat dit ook voor mensen geldt die zich niet als man of vrouw identificeren. 

Wil jij wat doen om te helpen bij dit grote maatschappelijke probleem? Kijk hier wat je als omstander van (seksueel)geweld en intimidatie kan doen.

De nieuwe wet Seksuele Misdrijven gaat 1 juli in, straatintimidatie wordt strafbaar. Lees Hier meer.