Na de verkiezingen van 15 maart is er nog een laatste vergadering Provinciale Staten geweest met de vorige fractie. GroenLinks heeft afscheid genomen van drie van onze fractieleden; Armine Stepanyan, Robert Klumpes en Nol van Gerven. Tijdens deze afsluitende vergadering is er ook ruimte voor een afscheidsspeech. 

Afscheidsspeech Statenlid Robert Klumpes

Allereerst wil ik de Commissaris bedanken voor zijn mooie woorden. En het zijn ook treffende woorden geweest, want ik beschouw mijzelf altijd als een volksvertegenwoordiger die van de feiten uitgaat. En: “De Vervuiler betaalt!” Dat is wat mij betreft de meetlat waarnaar ik handel.

En ja… ik vind het jammer, dat mij niet een laatste periode van vier jaar is vergund, voor ik met politiek pensioen ga. Op een paar uitzonderingen na zijn jullie me allemaal even lief ongeacht onze politieke verschillen. En dat komt omdat we meer met elkaar gemeen hebben dan dat we van elkaar verschillen. Hoewel we juist altijd politieke verschillen benadrukken, kun je bijna altijd een gemeenschappelijke basis vinden.

Bijna… in dat woordje wringt hem de schoen.

Om politieke verschillen te kunnen overbruggen, moet je het wel eens kunnen worden over de feiten die ergens aan ten grondslag liggen. Zo weten we allemaal dat we wel iets moeten doen aan de opwarming van de aarde, de stikstofdepositie, bodemdaling, het tekort aan woningen en de slechte kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater. En als het doel nu eenmaal vaststaat kunnen we politiek bakkeleien over hoe we er naartoe gaan.

Rechtsom… of Linksom… Dat laatste heb ik natuurlijk liever.

Maar helaas. De afgelopen jaren zien we steeds meer dat er aan de feiten getwijfeld wordt. Dat wetenschap ook maar een mening is! Hierin schuilt een groot risico. 

Als de wetenschap ons iets leert is dat niets zeker is en zelfs dat niet! Daar is de wetenschap zich terdege van bewust. Zij heeft de politiek niet nodig om van alles in twijfel te trekken. Maar de politiek heeft wel de wetenschap nodig om aan feitelijke en niet aan feitenvrije politiek te doen.

In de Middeleeuwen werd de nog prille wetenschap verworpen, als deze niet met de letterlijke lezing van de Bijbel overeenkwam. Ik roep u hierbij op: laten we deze fout niet opnieuw maken! De wetenschap is er niet om uw mening te ondersteunen, maar om uw mening erop te baseren.

Het ga uw allen goed!

Afscheidsspeech Statenlid Armine Stepanyan

Met een mengeling van trots, dankbaarheid maar ook bezorgdheid neem ik vandaag afscheid als Statenlid. Trots omdat ik in de afgelopen jaren de kans heb gekregen om mij in te zetten voor het algemeen belang en de publieke zaak, dankbaar omdat ik heb kunnen samenwerken met zoveel betrokken en bevlogen mensen, maar ook bezorgd over de toekomst en de uitdagingen die voor Zuid-Holland liggen.

We leven in turbulente tijden waarin verdeeldheid en onzekerheid hoogtij vieren. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met ons allen een positieve bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de uitdagingen waar we voor staan.

Terugblik 
Toen ik vier jaar geleden als Statenlid aantrad, was mijn partij gegroeid van 3 naar 5 zetels. Inmiddels heeft mijn fractie als enige coalitiepartij zelfs een extra zetel erbij gekregen. Ik ben ontzettend trots op deze prestaties van onze fractie en wil iedereen die daaraan heeft bijgedragen van harte bedanken.

De afgelopen jaren heb ik me ingezet om onze provincie eerlijker, groener en inclusiever te maken. Inclusiviteit is voor mij altijd een belangrijk thema geweest. Voor mij betekent inclusiviteit: ‘het delen van macht’ met mensen die niet vanzelfsprekend in de politieke arena vertegenwoordigd zijn.

Vooruitblik
Afgelopen zomer was het tijd om de vraag te beantwoorden of ik opnieuw vier jaar als statenlid wilde dienen. Ik heb besloten om me niet opnieuw verkiesbaar te stellen, omdat ik geloof dat als je iets doet, je er helemaal voor moet gaan. Maar ook omdat ik heb geleerd dat het leven veel te kort is om te lang op dezelfde plek te blijven zitten. 

Voorzitter, tijdens de laatste statenvergadering zei u: “Als politici hebben wij de verantwoordelijkheid voor het aanzien van de politiek.” Wij moeten soms pijnlijke besluiten nemen en de voortrekkersrol nemen in het oplossen van grote uitdagingen zoals de klimaatcrisis, stikstof- en natuurherstel, ongelijkheid, wooncrisis en de vraag wie de toekomst van ons allemaal bepaalt.

Als coalitie van verschillende partijen hebben we de afgelopen jaren Zuid-Holland elke dag iets beter gemaakt. Maar de uitdagingen van nu zijn nog groter dan vier jaar geleden. Daarom hoop ik dat de politiek blijft streven naar een duurzaam en sociaal rechtvaardig Zuid-Holland waarin geen plaats is voor de ‘usual suspects’, maar juist voor mensen die de weg naar de politiek niet weten te vinden. 

Dank! 
Voorzitter, graag wil ik afsluiten met dank aan mijn familie, in het bijzonder mijn moeder en zoontje, voor hun steun, liefde en begrip. Het is niet altijd makkelijk geweest om politiek te combineren met een voltijd baan en goede ouder te zijn, maar dankzij de onvoorwaardelijk liefde en steun van mijn familie heb ik mijn werk als Statenlid kunnen en mogen doen.

Ook wil ik iedereen bedanken die ons werk mogelijk hebben gemaakt, alle collega’s, medewerkers, griffie, ambtenaren, collega’s bij de catering, beveiliging en technische ondersteuning. Jullie hebben ons werk mogelijk gemaakt. Dank jullie wel!

Het is tijd voor mij om het stokje door te geven. Ik wens aan alle nieuwe en oude leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland veel succes en wijsheid in hun werk. Laten we blijven werken aan een duurzaam, inclusief en democratisch Zuid-Holland, waarin iedereen meetelt en meedoet.

Dank u wel! En tot ziens.

Afscheidsspeech Statenlid Nol van Gerven

Om te beginnen zou ik graag alle collega statenleden willen bedanken voor de fijne samenwerking. Ook heb ik drie adviezen aan degenen die doorgaan. Adviezen om de afstand tussen de Provinciale Staten en de inwoners te verkleinen. Het belang hiervan moeten we niet onderschatten. Er zijn veel bewoners die een grote kloof met de (Provinciale) politiek ervaren en dat is niet gunstig voor de democratie.  

Mijn drie adviezen: 

  • Samenwerken met lokale fracties: rol van provincie in lokale thema's
  • Gebruik begrijpelijke taal. Duik niet in technische of juridische details, maar schets wat het voor inwoners betekent
  • Omarm initiatieven van burgers, zeker het burgerberaad 

We zijn heel trots op de resultaten die we met elkaar hebben neergezet. We hebben zo veel van elkaar geleerd, veel gelachen en zoveel meegemaakt. Het is een bitterzoet afscheid en we gaan jullie missen Armine Stepanyan, Nol van Gerven en Robert Klumpes!

 

Paarse achtergrond met collage stijl foto's in zwart wit van Robert Klumpes, Nol van Gerven en Armine Stephanyan met boven in een rode balk met tekst in witte letters 'GL ZH. Afscheidsspeech statenleden