Het bestuur is verantwoordelijk voor o.a.:

  • Het organiseren van ledenvergaderingen
  • Het organiseren van verkiezingen
  • Politiek personeelsbeleid (o.a. functioneringscommissie voordragen aan de plv)
  • Diversiteit en inclusie
  • Het pro-actief scouten voor alle functies binnen een afdeling
  • Het aanstellen van de campagneleider en Digitale Media Manager
  • De bewegingsopbouw: leden en sympathisanten activeren en binden
  • Het bewaken privacy en security in de afdeling