Het Programma 'Zuid-Holland: Eerlijk & Groen'

GroenLinks staat voor een rechtvaardige en houdbare samenleving. Een samenleving waar plek is en blijft voor iedereen, voor mens en dier. We zetten ons sinds de oprichting in 1990 in voor een realistisch klimaat- en natuurbeleid, zodat onze en volgende generaties een goed leven kunnen hebben op deze aarde, in deze provincie. Dat hebben we de afgelopen vier jaar als coalitiepartij laten zien. In onze visie op de toekomst is Zuid-Holland een gezonde provincie met een economie binnen de grenzen van onze planeet.

Wat zijn onze ambities? De volgende punten vormen onze visie voor Zuid-Holland en waar we naartoe willen. De punten zijn uitgewerkt in de rest van het verkiezingsprogramma. 

 1.  We willen af van een economie waarbij meer groei het belangrijkst is. We willen overstappen naar een economie waarin groei niet meer het doel is, maar duurzaamheid en eerlijkheid het doel zijn. Rekening houden met mensen, dieren en de aarde hierbij is het belangrijkste.
   
 2. Het behalen van de klimaatdoelen zoals schone lucht zien wij als een noodzaak. In het behalen van deze doelen, moeten de projecten eerlijk zijn en burgers mee kunnen doen. Zoals bij warmte- en energieprojecten. 
   
 3. GroenLinks wil zorgen voor schone lucht en een gezonde bodem. Dit doen we door de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen zodat onze bodem en lucht schoon worden.
   
 4. We nemen maatregelen om beter om te kunnen gaan met hitte en droogte en we pakken het steeds zouter worden van het water en de bodem aan.
   
 5. Industrie, landbouw en natuur: ze zijn alle drie belangrijk voor de toekomst. Het is daarom belangrijk dat de industrie en landbouw geen schade aan de natuur doen. Daarom wil GroenLinks dat de industrie en landbouw verduurzamen. Zo kunnen ze alle drie in de toekomst een belangrijke rol spelen.
   
 6. We versterken de natuur en we willen veel verschillende dieren en planten in onze provincie. Daarom is het verminderen van stikstofuitstoot belangrijk.
   
 7. GroenLinks wil meer gezondere en duurzame vormen van vervoer. Zoals makkelijk en veilig fietsen en goedkoop met de bus of trein reizen. Er moet dus geld komen voor beter openbaar vervoer en veiligere fiets- en wandelpaden. Hierbij staan veiligheid, toegankelijkheid en duurzaamheid voorop.
   
 8. We willen dat iedereen passend, duurzaam en betaalbaar kan wonen. We willen daarom vliegveld The Hague Airport sluiten en hier een prachtige groene woonwijk bouwen.
   
 9. We verwelkomen vluchtelingen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld. Statushouders worden eerlijk over alle gemeenten verdeeld.
   
 10. Cultuur moet voor iedereen beschikbaar zijn, in steden en dorpen. Verder moet ons cultureel erfgoed goed behouden worden, zodat iedereen hier van kan genieten.
   
 11. In Zuid-Holland is iedereen even belangrijk en is iedereen gelijk. Dit zie je dan ook terug in het provincie beleid. Burgers hebben invloed op het beleid en de provincie is open en transparant in het delen van informatie.

Het bestuur van GroenLinks Zuid-Holland bedankt de programmacommissie voor het harde werk aan het programma. Het is een mooi programma geworden waarmee wij met vertrouwen de verkiezingen in gaan!