Al die drukte en dynamiek heeft echter ook een keerzijde. Immers: de ruimte waarin we dat willen doen is beperkt en steeds vaker bereiken we de grens van wat mogelijk is. De milieuvervuiling neemt toe en het welzijn van mens en dier staat onder druk. We moeten beter rekening houden met de toekomst en met de generaties die na ons komen. Daarom moeten er duidelijke keuzes gemaakt worden. GroenLinks maakt die keuzes.

Ons programma voor de periode 2019-2023 richt zich op 3 hoofdthema's: Zuid-Holland "Duurzaam", "Groen" en "Open en Sociaal".