Klimaatverandering heeft vernietigende gevolgen door meer regen, wind en hittegolven. Zuid-Holland, gelegen in de delta van grote rivieren en grotendeels onder de zeespiegel, kan zich niet permitteren de opwarming van de aarde af te wachten. Omdat de provincie zo kwetsbaar is, is klimaatadaptatie van groot belang.

GroenLinks staat als geen ander achter maatregelen die klimaatverandering tegengaan. Daar dient iedere burger en ieder bedrijf aan bij te dragen.

Des te belangrijker is het daarom dat de prijs voor al die inspanningen zo eerlijk mogelijk verdeeld wordt. Nu dragen de laagste inkomens de waarste lasten.

De zware industrie betaalt het minst, terwijl mkb’ers, eenmansbedrijven en burgers de hoogste rekening krijgen.

Andersom gaat 80% van de klimaatsubsidie naar bedrijven. Het grootste deel komt terecht bij de energiesector en de land- en tuinbouw.

Consumenten betalen 25 keer meer energiebelasting dan grootverbruikers.

GroenLinks wil dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen. Dat is niet alleen eerlijker maar schept ook ruimte voor allerlei innovatieve oplossingen; een terrein waar onze provincie juist sterk in is.

Ideeën ontwikkelen en opschalen, in de industrie, de tuinbouw maar ook in woonwijken, maakt een snelle, soepele energietransitie realiteit.