Belangrijke voorwaarden

Als statenlid ben je ongeveer 20 uur in de week, overdag en ’s avonds en soms ook in het weekend beschikbaar. De vijftien hoogst genoteerde kandidaten draaien mee in de verkiezingscampagne. Je bent lid van GroenLinks of bereid om dat te worden. Uiteraard onderschrijf je de GroenLinks-waarden en het programma voor de PS2023.

 Wij zoeken iemand die;

 • een visie heeft op de provinciale beleidsterreinen die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de belangrijkste kernwaarden en uitgangspunten van GroenLinks (groen, eerlijk en inclusief);
 • Zuid-Holland wil veranderen vanuit die kernwaarden en groene en sociale kansen ziet;
 • resultaatgericht is op zowel korte als lange termijn en in staat is om concrete politieke doelen te stellen;
 • maatschappelijk betrokken is en zich inzet voor een solidaire samenleving met oog voor diversiteit en inclusiviteit;
 • een bijdrage levert aan de profilering en verdere inhoudelijke ontwikkeling van GroenLinks;
 • een goede publieke presentatie heeft en in staat is zich begrijpelijk uit te drukken.

Wij zoeken in een statenlid ook een echte volksvertegenwoordiger die;

 • de stem van de inwoners van Zuid-Holland goed en doortastend weet te verwoorden;
 • midden in de samenleving staat, authentiek en toegankelijk is en goed kan netwerken;
 • goed kan luisteren.

Kennis en inzicht;

 • kennis van en wellicht ook ervaring met de taken van de provincie;
 • kennis van en affiniteit met de standpunten van GroenLinks;
 • kennis van relevante beleidsterreinen, zoals Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer, Financiën, Water, Natuur en Milieu.

Competenties;

 • Is politieke sensitief;
 • je hebt een goede spreek- en schrijfvaardigheid;
 • je bent goed in staat de essentie van een onderwerp te vinden en over te brengen;
 • je kunt onderhandelen (punten binnenhalen en compromissen sluiten);
 • je kan debatteren en omgaan met de media.

Aanvullend zoeken wij een statenlid die;

 • akkoord gaat met de afdrachtsregeling;
 • actief meedoet aan de activiteiten vooraf aan de verkiezingen;
 • goed kan samenwerken in de fractie;
 • bereid is tot training, scholing en begeleiding;
 • aanspreekbaar is op diens functioneren en dat van de fractie, heeft zelfinzicht en kan omgaan met kritiek.