Lars Klappe was tot voorkort adviseur publieke sector bij KPMG. Maar hij gaat binnenkort aan de slag bij de Nico Adriaans Stichting (NAS), als lid van het directieteam met de focus op strategie- en beleidsontwikkeling / plv. directeur-bestuurder. 

Naast zijn studie Staats- en Bestuursrecht en International Economics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zat Lars ook in het bestuur van de PvdA Zuid-Holland. Bovendien is hij actief geweest als wijkraadslid op Rotterdam-Zuid. In juli is Lars beëdigd als Statenlid. Een statenlid met een missie om het vertrouwen in de politiek te herstellen:

Bereikbaarheid
De komende vier jaar gaat Lars namens de fractie van GroenLinks-PvdA het woord voeren over bereikbaarheid (fiets, auto, openbaar vervoer, luchtvaart) en energie (transitie industrie en haven, warmte en energiearmoede). Wat Lars zo mooi vindt aan deze onderwerpen is dat we als provincie het beleid echt concreet kunnen maken. De keuzes die hier gemaakt worden hebben vaak gelijk impact op de levens van onze inwoners.

Bereikbare provincie met toegankelijk OV en zonder energiearmoede
De tweedeling in de samenleving is volgens Lars te groot geworden. Denk bijvoorbeeld aan de ongelijkheid in wie het wel kan betalen om in de (rand)stad te wonen en wie niet. Hij maak zich zorgen over voorzieningen die verdwijnen; zoals buurthuizen, bibliotheken en OV-verbindingen. Lars is overtuigd dat een goede dienstregeling en toegankelijk openbaar vervoer niet alleen de sociale kring van mensen vergroot, maar ook de levenskwaliteit. 

Lars vindt ook dat bewoners moeten meeprofiteren van windmolens en zonnepanelen in de buurt. Hij wil dat iedereen in Zuid-Holland toegang heeft tot betaalbare en duurzame energie. En dat de winsten niet alleen bij de grote bedrijven terecht komen. 

Dichtbij de inwoners
“Ik wil de hoop en de kracht terugbrengen in de harten van de mensen die ik vertegenwoordig. Samen kunnen we echt een verschil maken. Daar geloof ik in. Ik nodig je graag uit om met mij aan de slag te gaan voor een beter Zuid-Holland. Laten we onze stemmen verheffen en bouwen aan een provincie waar iedereen zich gehoord en vertegenwoordigd voelt!”

Dossiers: bereikbaarheid (fiets, auto, openbaar vervoer, luchtvaart) en energie (transitie industrie en haven, warmte en energiearmoede).

Meer weten? Neem contact op met Lars!
l.klappe@pspzh.nl