“ “We hebben Berend leren kennen als een gedreven politicus met een warm en groen hart. Hij is makkelijk benaderbaar en heeft grote voeling met de burger en de problemen in de straat” –Bé Bosman omwonende van Rotterdam The Hague Airport ”

Ik ben Berend Potjer uit Den Haag. Op 4 september ben ik begonnen als gedeputeerde namens GroenLinks. Ik kijk er enorm naar uit om samen met mijn collega’s aan de slag te gaan. Samen gaan we ervoor zorgen dat de provincie groener, duurzamer en inclusiever wordt.

Energie, Natuur en Omgevingswet ziet Berend als uitdagende portefeuilles die dicht bij zijn hart staan: ‘het is enorm belangrijk dat we nu doorpakken met de omslag naar duurzame energie. Tegelijkertijd willen we het Zuid-Hollandse landschap zo veel mogelijk beschermen. Die balans zullen we samen moeten vinden.’

Ook als het gaat om natuur is het wat Berend betreft 5 voor 12: ‘in Zuid-Holland hebben we bijvoorbeeld 70% minder insecten dan 20 jaar geleden. Dat tij moeten we keren door meer natuur aan te leggen en bijvoorbeeld door te zorgen voor meer bloemrijke bermen.’

De invoering van de Omgevingswet wordt gezien als één van de grootste stelstelwijzigingen in Nederland ooit:  ‘door de Omgevingswet moeten ruimtelijke besluiten makkelijker en transparanter worden. Ik zie het als mijn taak om ook te zorgen dat de belangen van duurzaamheid, gezondheid en milieubescherming goed worden meegewogen.’  

Wil je meer weten? Neem contact met mij op! 
E-mail: berendpotjer@glzh.nl
 

  • Energie
  • Natuur
  • Omgevingswet
  • Communicatie
Berend stelt zich voor Afspelen op YouTube