Berend was eerder lijsttrekker en fractievoorzitter van GroenLinks Zuid-Holland en directeur, manager en adviseur bij diverse bedrijven gericht op duurzaamheid. Berend vertegenwoordigd ook Zuid-Holland in het bestuur van de vereniging van provincies, het IPO. 

Minste natuur van alle provincies
Zuid-Holland heeft de minste natuur van alle provincies. Daarom zet Berend zich, samen met de collega’s uit de Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten in om werk te maken van krachtig natuurherstel. Binnen de natuurgebieden maar met de agenda natuur-inclusief zeker ook in de stad. De afgelopen jaren zijn daar belangrijke stappen gezet die hebben geleid tot een versnelling van het realiseren van meer natuur. En ook voor meer mogelijkheden voor natuurinclusief bouwen.

Meeste energie van alle provincies
Zuid-Holland gebruikt de meeste energie van alle provincies. Omdat wij de meeste inwoners hebben maar nog meer vanwege de petrochemische industrie in de haven en de gasgestookte glastuinbouw. Met de klimaatcrisis, stijgende energieprijzen en vollopende stroomnetten is dat niet houdbaar. Zuid-Holland zet dan ook vol in op een eerlijke energietransitie, waar onze inwoners kunnen meedoen en meedelen in de energietransitie. Van betere woningen met schone en betaalbare energie van eigen dak en uit eigen buurt.

Menselijke kant
Naast de inhoudelijke beleidsdossiers richt Berend zich ook op de menselijke kant. In gesprek blijven met de inwoners, organisaties en ondernemers is voor hem erg belangrijk.
Alle inwoners van onze provincie hebben baat bij een vitale natuur, van comfortabele goed geïsoleerde huizen en betaalbare energie uit eigen buurt. Zo kunnen zij profiteren van een gezonde leefomgeving en eerlijke energietransitie. 

“Droogte, stortregens, koude en hitte. De gevolgen van klimaatverandering worden nu echt merkbaar en ook Zuid-Holland kampt met watertekorten en -overschotten en met mislukkende oogsten. Er wordt wel gezegd dat wij de eerste generatie zijn die de gevolgen van klimaatverandering merkt en de laatste die er wat aan kan doen. Dus moeten wij snel aan de slag voor een Toekomstbestendig Zuid-Holland”

Meer weten? Neem contact op met Berend
E-mail: berend@glzh.nl

 

Berend over schone energie Afspelen op YouTube