Berend: “Het is tijd dat we doorpakken met de omslag naar duurzame energie. Dat wij de klimaatcrisis aanpakken en bouwen aan een toekomstbestendige samenleving. Daarbij willen we ook het Zuid-Hollandse landschap koesteren. Die balans zullen we samen moeten vinden.

Ook als het gaat om natuur is het wat Berend betreft 5 voor 12: ‘In Zuid-Holland hebben we de minste natuur van alle provincies en staat de soortenrijkdom onder druk: wij hebben 70% minder insecten dan 20 jaar geleden. Dat tij moeten we keren door meer natuur aan te leggen en meer natuurinclusief te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan groene daken en bijvriendelijke, bloemrijke bermen.

De invoering van de Omgevingswet wordt gezien als één van de grootste stelstelwijzigingen in Nederland ooit: ‘Vrijwel alles wat de provincie doet valt onder de Omgevingswet. Dit is dus voor ons een heel belangrijke wet. Bovendien regelt de wet dat wij onze inwoners beter betrekken en meer maatwerk kunnen leveren om integrale afweging te maken en onder andere de belangen van gezondheid, natuur, klimaat en milieubescherming goed mee te nemen.’

Naast de inhoudelijke beleidsdossiers richt Berend zich ook op communicatie. “Communicatie met inwoners, organisaties en ondernemers is van belang voor het behalen van onze ambities, Een democratie alleen functioneren als het bestuur duidelijk communiceert met de inwoners. Daar sta ik voor.

Wil je meer weten? Neem contact op met Berend!

E-mail: berend@glzh.nl

Berend over schone energie Afspelen op YouTube